Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Aktualności

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
Środa, 03 Marca 2021 - 15:43
Unia równości: Komisja Europejska przedstawia strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030
Komisja Europejska przedstawia dzisiaj ambitną strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi osobami w UE i poza nią zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, które z równości i niedyskryminacji czynią podstawę polityk UE. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo uczestniczyć we wszystkich dziedzinach życia na tych samych zasadach co inni. Pomimo postępów, jakich dokonano w ostatnich dekadach w dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia i rekreacji, a także w umożliwianiu udziału w życiu politycznym, wciąż obecnych jest wiele przeszkód. Nadszedł czas, aby poszerzyć zakres działań UE
czytaj dalej
Środa, 03 Marca 2021 - 15:39
Komisja przedstawia zaktualizowane podejście do działań w zakresie polityki fiskalnej w odpowiedzi na pandemię koronawirusa
Komisja Europejska przyjęła dzisiaj komunikat przedstawiający ogólne wytyczne dla państw członkowskich dotyczące prowadzenia polityki fiskalnej w nadchodzącym okresie. Określono w nim zasady przewodnie właściwego opracowywania i jakości środków polityki fiskalnej. W komunikacie przedstawiono założenia Komisji dotyczące dezaktywacji lub dalszego stosowania uruchomionej ogólnej klauzuli wyjścia. Komunikat zawiera też ogólne wskazówki odnoszące się do ogólnej polityki fiskalnej w nadchodzącym okresie, w tym wpływu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) na politykę fiskalną.
czytaj dalej
Środa, 03 Marca 2021 - 11:12
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie fotograficznym „Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską”!
Klimat się zmienia – mówią o tym opracowania specjalistów w zakresie klimatu, artykuły w gazetach popularnonaukowych, działacze klimatyczni i doświadczamy tego my – mieszkańcy. Coraz częściej występują nagłe i nieprzewidywalne zjawiska pogodowe.
czytaj dalej
Wtorek, 02 Marca 2021 - 15:37
Komisja wspiera projekty reform w państwach członkowskich na rzecz większej liczby miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu gospodarczego
Komisja zatwierdziła dziś 226 projektów we wszystkich 27 państwach członkowskich, które to projekty pomogą państwom członkowskim w opracowaniu i wdrożeniu krajowych reform mających na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego. Wsparcie to jest realizowane w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego, a jego łączny budżet na 2021 r. – na promowanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej – będzie opiewać na 102,6 mln euro.
czytaj dalej
Wtorek, 02 Marca 2021 - 15:30
Ochrona europejskich konsumentów: Safety Gate skutecznie pomaga w wycofywaniu z rynku niebezpiecznych produktów wykorzystywanych do walki z COVID-19
Komisja Europejska opublikowała dziś roczne sprawozdanie na temat Safety Gate – unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach konsumpcyjnych – który pomaga w wycofywaniu z rynku niebezpiecznych produktów nieżywnościowych.
czytaj dalej
Poniedziałek, 01 Marca 2021 - 14:27
Nagroda w uznaniu za odwagę dziennikarską: do 19 kwietnia 2021 r. można zgłosić swój udział w tegorocznej edycji konkursu im. Lorenza Natalego
Od dzisiaj można zgłaszać swoje prace w konkursie im. Lorenza Natalego – jednym z najważniejszych na świecie konkursów dla dziennikarzy. Nagrodę ustanowiła Komisja Europejska w uznaniu dziennikarzy na całym świecie, którzy odważnie relacjonują wydarzenia dotyczące naszej planety i jej mieszkańców. W swoich materiałach dziennikarze zwracają uwagę na niektóre z największych współczesnych wyzwań i na inspirujące rozwiązania, jak im sprostać. Zgłoszenia są przyjmowane do 19 kwietnia 2021 r. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną o wartości 10 tys. euro.
czytaj dalej
Poniedziałek, 01 Marca 2021 - 13:03
Nowe unijne etykiety energetyczne obowiązujące od dnia 1 marca 2021 r.
Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od poniedziałku 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie rozpoznawalna unijna etykieta energetyczna. Nowe etykiety będą miały początkowo zastosowanie do czterech kategorii produktów: lodówek i zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek oraz odbiorników telewizyjnych (i innych monitorów zewnętrznych). Nowe etykiety dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła zostaną dodane w dniu 1 września, a inne produkty zostaną uwzględnione w następnych latach.
czytaj dalej
Piątek, 26 Lutego 2021 - 11:39
Europejski Wykład Otwarty „eTwinning Live - międzynarodowa platforma do międzyszkolnej współpracy online” za nami!
W czwartek 25 lutego w godzinach od 18:00 do 19:00 odbyło się spotkanie online pn. „eTwinning Live – międzynarodowa platforma do międzyszkolnej współpracy online”. Spotkanie zorganizowaliśmy we współpracy z eTwinning Polska. Było one skierowane do nauczycieli i wzięło w nim udział ponad 100 osób.
czytaj dalej
Środa, 24 Lutego 2021 - 17:07
Komisja proponuje nowe rozporządzenie, aby podróżni w UE mogli nadal korzystać z bezpłatnego roamingu
Komisja zaproponowała dzisiaj nowe rozporządzenie w sprawie roamingu, aby podczas podróży po UE obywatele mogli korzystać z roamingu bez dodatkowych opłat. W czasach, gdy podróże inne niż niezbędne nie są zalecane, jest to ważne działanie z myślą o lepszej przyszłości. Nowe rozporządzenie przedłuży o kolejne 10 lat obowiązywanie obecnych przepisów, które mają wygasnąć w 2022 r.
czytaj dalej
Środa, 24 Lutego 2021 - 14:04
Ochrona osób pracujących za pośrednictwem platform: Komisja rozpoczyna pierwszy etap konsultacji z partnerami społecznymi
Komisja rozpoczyna dziś pierwszy etap konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi na temat sposobów poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy.
czytaj dalej
Środa, 24 Lutego 2021 - 12:46
Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu – nowa unijna strategia przystosowania się do zmiany klimatu
Komisja Europejska przyjęła dziś nową Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której nakreślono, jak przygotować się na nieuniknione skutki tej zmiany. Choć UE robi wszystko, co w jej mocy, aby przeciwdziałać zmianie klimatu, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, musimy również przygotować się na jej nieuniknione konsekwencje.
czytaj dalej
Wtorek, 23 Lutego 2021 - 14:14
UE ma ustanowić nowe partnerstwa europejskie i zainwestować prawie 10 mld euro w ekologiczną i cyfrową transformację
Komisja zaproponowała dzisiaj ustanowienie 10 nowych partnerstw europejskich między Unią Europejską, państwami członkowskimi lub przemysłem. Celem jest przyspieszenie przejścia do osiągnięcia zielonej, neutralnej dla klimatu i cyfrowej Europy oraz zwiększenie odporności i konkurencyjności europejskiego przemysłu. UE zapewni finansowanie w wysokości prawie 10 mld euro, które partnerzy uzupełnią o co najmniej równoważną kwotę inwestycji. Oczekuje się, że ten łączny wkład przyczyni się do uruchomienia dodatkowych inwestycji wspierających transformację i wywarcia długoterminowego pozytywnego wpływu na zatrudnienie, środowisko i społeczeństwo.
czytaj dalej
Poniedziałek, 22 Lutego 2021 - 15:29
Przemysł UE: Komisja podejmuje działania na rzecz zwiększenia synergii między przemysłem cywilnym, obronnym i kosmicznym
Komisja przedstawia dziś plan działania na rzecz synergii między przemysłem cywilnym, obronnym i kosmicznym z myślą o dalszym zwiększeniu przewagi technologicznej Europy i wspieraniu jej bazy przemysłowej. Plan działania opracowano w związku z tym, że po raz pierwszy finansowanie unijne stwarza możliwości zwiększenia europejskich zdolności w zakresie innowacji, a to poprzez badanie i wykorzystywanie przełomowego potencjału technologii na styku między ich zastosowaniami w sektorach obronności i przestrzeni kosmicznej oraz w sferze cywilnej (np. chmura, procesory, technologie cybernetyczne i kwantowe oraz sztuczna inteligencja).
czytaj dalej
Poniedziałek, 22 Lutego 2021 - 15:23
Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosi pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”
Komisja Europejska przedstawiła dziś program prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na 2021 r. Jest to pierwszy program prac w ramach nowego unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027 „Horyzont Europa”. Obejmuje on trzy główne zaproszenia do składania wniosków dotyczących badań pionierskich, a ich łączna wartość wynosi 1,9 mld euro.
czytaj dalej
Poniedziałek, 22 Lutego 2021 - 11:44
Pomoc państwa: Komisja zwraca się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag na temat zmienionych zasad pomocy państwa dotyczących ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania
Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje publiczne, podczas których wszystkie zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat ukierunkowanego przeglądu komunikatu w sprawie zasad pomocy państwa dotyczących ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania („komunikatu w sprawie projektów IPCEI”). Konsultacje będą trwały osiem tygodni, do 20 kwietnia 2021 r.
czytaj dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.