Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Aktualności

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
Wtorek, 20 Kwietnia 2021 - 08:31
Bezpieczeństwo ruchu drogowego: 4 tys. mniej osób straciło życie na drogach UE w 2020 r., a wskaźnik ofiar śmiertelnych spadł do rekordowo niskiego poziomu.
Komisja Europejska opublikowała dziś wstępne dane liczbowe dotyczące śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w roku 2020. Szacuje się, że w wyniku wypadków na drogach zginęło w zeszłym roku 18 800 osób, co stanowi bezprecedensowy spadek o 17 proc. w stosunku do roku 2019. Oznacza to, że w 2020 r. o prawie 4 tys. mniej osób w porównaniu z 2019 r. straciło życie na drogach UE. Niższe natężenie ruchu związane z pandemią COVID-19 miało wyraźny, choć niemierzalny wpływ na liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.
czytaj dalej
Wtorek, 20 Kwietnia 2021 - 08:25
Pomoc państwa: Komisja zatwierdza pomoc na restrukturyzację dla spółki Przewozy Regionalne, ponieważ Polska zobowiązuje się do szybszego otwarcia regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję
Komisja Europejska stwierdziła, że zastosowane przez Polskę środki mające na celu wsparcie restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne – ogólnopolskiego operatora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.
czytaj dalej
Wtorek, 20 Kwietnia 2021 - 08:23
Europa na miarę ery cyfrowej: Komisja proponuje nowe przepisy i działania na rzecz doskonałości i wiarygodności sztucznej inteligencji
Komisja proponuje nowe przepisy i działania, aby przekształcić Europę w globalne centrum wiarygodnej sztucznej inteligencji (AI). Połączenie pierwszych w historii ram prawnych dotyczących sztucznej inteligencji i nowego skoordynowanego planu opracowanego wraz z państwami członkowskimi zagwarantuje bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli i przedsiębiorstw, co przyczyni się do upowszechnienia AI oraz do zwiększenia inwestycji i innowacyjności w tej dziedzinie w całej UE. Podejście to uzupełnią nowe przepisy dotyczące maszyn, zmieniające zasady bezpieczeństwa w taki sposób, aby zwiększyć zaufanie użytkowników do produktów nowej generacji o wszechstronnych zastosowaniach.
czytaj dalej
Poniedziałek, 19 Kwietnia 2021 - 09:48
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: uruchomienie wielojęzycznej platformy cyfrowej
Zarząd Konferencji w sprawie przyszłości Europy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, uruchamia wielojęzyczną platformę cyfrową Konferencji w sprawie przyszłości Europy i zaprasza obywateli UE do wniesienia wkładu w kształtowanie przyszłości zarówno swojej, jak i całej Europy. Platforma dostępna jest w 24 językach, dzięki czemu obywatele z całej Unii mogą dzielić się i wymieniać pomysłami i poglądami podczas wydarzeń online.
czytaj dalej
Poniedziałek, 19 Kwietnia 2021 - 09:44
Pomoc państwa: Komisja przyjmuje zmienione wytyczne w sprawie pomocy regionalnej
Komisja Europejska przyjęła zmienione wytyczne UE w sprawie regionalnej pomocy państwa („wytyczne w sprawie pomocy regionalnej”). Jest to zbiór zasad, na podstawie których państwa członkowskie mogą przyznawać przedsiębiorstwom pomoc państwa, aby wspierać rozwój gospodarczy obszarów UE znajdujących się w niekorzystnym położeniu, i które jednocześnie gwarantują państwom członkowskim równe warunki działania. Zmienione wytyczne wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
czytaj dalej
Czwartek, 15 Kwietnia 2021 - 10:29
Europejski Wykład Otwarty „Priorytety Komisji Europejskiej w latach 2019–2024 w świetle aktualnych wyzwań” – relacja z wydarzenia
14 kwietnia 2021 r. w godz. 14.00–15.30 odbył się Europejski Wykład Otwarty online pn. „Priorytety Komisji Europejskiej w latach 2019–2024 w świetle aktualnych wyzwań”
czytaj dalej
Środa, 14 Kwietnia 2021 - 09:40
Zwalczanie handlu ludźmi: nowa strategia ma zapobiegać handlowi ludźmi, udaremnić przestępcom działanie, chronić ofiary i wzmocnić ich pozycję
Komisja przedstawia dziś nową strategię zwalczania handlu ludźmi (2021–2025). Strategia skupia się na zapobieganiu przestępstwom, ściganiu ich sprawców oraz ochronie ofiar i wzmacnianiu ich pozycji. W latach 2017–2018 w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 14 000 ofiar. Szacuje się, że w skali światowej zyski handlarzy ludźmi sięgają 29,4 mld euro w ciągu zaledwie jednego roku. W sytuacji, gdy handlarze ludźmi coraz częściej działają przez internet, popyt na ich usługi nie spada, a pandemia ułatwia wykorzystywanie ofiar, przedstawione dziś środki ujęte w strategii umożliwią Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim coraz sprawniejsze reagowanie.
czytaj dalej
Środa, 14 Kwietnia 2021 - 09:35
Walka z przestępczością zorganizowaną: nowa 5-letnia strategia na rzecz pobudzenia współpracy w UE i lepszego wykorzystania narzędzi cyfrowych w dochodzeniach
Komisja przedstawia dziś nową strategię UE dotyczącą zwalczania przestępczości zorganizowanej. Główne założenia strategii to poprawa ścigania przestępstw i usprawnienie współpracy sądowej, likwidacja struktur przestępczości zorganizowanej i zajęcie się wysoce priorytetowymi rodzajami przestępczości, eliminacja zysków pochodzących z działalności przestępczej i zapewnienie nowoczesnej reakcji w obliczu rozwijających się technologii.
czytaj dalej
Środa, 14 Kwietnia 2021 - 09:32
Jako czołowy światowy darczyńca, „Drużyna Europy” zwiększyła w 2020 r. oficjalną pomoc rozwojową do 66,8 mld euro
UE i jej 27 państw członkowskich znacznie zwiększyło oficjalną pomoc rozwojową (ODA) dla krajów partnerskich, tj. do 66,8 mld EUR w 2020 r. Ze wstępnych danych opublikowanych przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD-DAC) wynika, że w porównaniu z 0,41 % w 2019 r. stanowi to wzrost o 15 % w ujęciu nominalnym, odpowiadający 0,50 % łącznego dochodu narodowego brutto (DNB). W ten sposób UE i jej państwa członkowskie potwierdzają swoją pozycję czołowego darczyńcy na świecie, zapewniając 46 % globalnej pomocy ze strony UE i innych darczyńców DAC. Poczyniły one tym samym znaczne postępy w realizacji zobowiązania do przekazania co najmniej 0,7 % łącznego DNB jako ODA do 2030 r.
czytaj dalej
Środa, 14 Kwietnia 2021 - 09:25
NextGenerationEU: Komisja chce pozyskać do 800 mld euro, aby sfinansować odbudowę
Komisja podjęła dziś kroki w celu zapewnienia, by pożyczki w ramach tymczasowego instrumentu odbudowy NextGenerationEU były finansowane na jak najkorzystniejszych warunkach dla państw członkowskich UE i ich obywateli. Komisja wykorzysta strategię zdywersyfikowanego finansowania, aby do 2026 r. pozyskać maksymalnie ok. 800 mld euro w cenach bieżących. Takie podejście, zgodne z najlepszymi praktykami emitentów długu państwowego, umożliwi Komisji sprawne i skuteczne pozyskanie niezbędnych środków. Przyciągnie to również inwestorów do Europy i wzmocni międzynarodową rolę euro.
czytaj dalej
Poniedziałek, 12 Kwietnia 2021 - 09:19
Działania w odpowiedzi na koronawirusa: Komisja proponuje zwolnienie z podatku VAT podstawowych towarów i usług dystrybuowanych przez UE w czasach kryzysu
Komisja Europejska zaproponowała dziś zwolnienie z podatku od wartości dodanej (VAT) towarów i usług udostępnianych przez Komisję Europejską, organy i agencje UE państwom członkowskim i obywatelom w czasach kryzysu.
czytaj dalej
Piątek, 09 Kwietnia 2021 - 16:24
Wyniki konkursu plastycznego „Jestem Europejczykiem. Dbam o zdrowie”!
Po miesiącu rejestrowania ponad 900 prac nadszedł moment wyboru tych najpiękniejszych.
czytaj dalej
Piątek, 09 Kwietnia 2021 - 09:35
Zapraszamy na EWO pt. "Priorytety Komisji Europejskiej w latach 2019–2024 w świetle aktualnych wyzwań"
Serdecznie zapraszamy na Europejski Wykład Otwarty „Priorytety Komisji Europejskiej w latach 2019–2024 w świetle aktualnych wyzwań”!
czytaj dalej
Środa, 07 Kwietnia 2021 - 12:17
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty online pn. „Bezpłatne programy i aplikacje internetowe użyteczne podczas robienia prezentacji, materiałów promocyjnych i dydaktycznych”
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty online pn. „Bezpłatne programy i aplikacje internetowe użyteczne podczas robienia prezentacji, materiałów promocyjnych i dydaktycznych”.
czytaj dalej
Środa, 07 Kwietnia 2021 - 09:08
Koronawirus: Komisja uruchamia 123 mln euro na badania naukowe i innowacje w celu zwalczania zagrożeń związanych z wariantami
Komisja uruchamia 123 mln euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na pilne badania nad wariantami koronawirusa. Nadzwyczajne środki finansowe po raz pierwszy uruchomione w ramach programu „Horyzont Europa” uzupełniają szereg finansowanych przez UE działań w zakresie badań naukowych i innowacji mających na celu walkę z koronawirusem i stanowią wkład w działania Komisji na rzecz zapobiegania skutkom wywołanym wariantami koronawirusa, łagodzenia ich i reagowania na nie, zgodnie z europejskim planem gotowości do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19: „Inkubator Hera”.
czytaj dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.