Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Aktualności

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
Czwartek, 04 Lutego 2021 - 15:34
Komisja wszczyna postępowania w związku z brakiem transpozycji nowych unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji
Komisja wszczęła dziś postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 24 państwom członkowskim w związku z brakiem przyjęcia prawodawstwa niezbędnego do wykonania nowych unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji.
czytaj dalej
Czwartek, 04 Lutego 2021 - 08:56
Konkurs wiedzy o prawie Unii Europejskiej
W imieniu Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk oraz Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Unii Europejskiej, których wymienione instytucje są organizatorami! Konkurs zwrócony jest do studentów następujących kierunków: prawa, administracji, stosunków międzynarodowych oraz europeistyki.
czytaj dalej
Środa, 03 Lutego 2021 - 16:38
Europejski plan walki z rakiem: Nowe unijne podejście do profilaktyki, leczenia i opieki
Dzisiaj, w przededniu Światowego Dnia Walki z Rakiem, Komisja Europejska przedstawia europejski plan walki z rakiem, będący głównym priorytetem Komisji Ursuli von der Leyen w dziedzinie zdrowia i podstawowym filarem silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Dzięki nowym technologiom, badaniom i innowacjom w planie walki z rakiem wyznaczono nowe podejście UE do profilaktyki, leczenia i opieki w zakresie raka. Obejmie ono cały schemat zarządzania chorobą, począwszy od profilaktyki, aż po jakość życia pacjentów chorych na raka i osób wyleczonych, koncentrując się na działaniach, w ramach których UE może wnieść największą wartość dodaną.
czytaj dalej
Wtorek, 02 Lutego 2021 - 12:33
Komisja wypłaca dziewięciu państwom członkowskim 14 mld euro w ramach SURE
Komisja Europejska wypłaciła dziewięciu krajom UE 14 mld euro w ramach czwartej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich z instrumentu SURE. Jest to pierwsza wypłata w 2021 r. W wyniku dzisiejszych wypłat Belgia otrzymała 2 mld euro, Cypr – 229 mln euro, Węgry – 304 mln euro, Łotwa – 72 mln euro, Polska – 4,28 mld euro, Słowenia – 913 mln euro, Hiszpania – 1,03 mld euro, Grecja – 728 mln euro i Włochy – 4,45 mld euro. Wszystkie wymienione dziewięć państw członkowskich otrzymało wsparcie finansowe w ramach SURE już w 2020 r., w ramach jednej z pierwszych trzech operacji emisji i wypłat, które miały miejsce w 2020 r.
czytaj dalej
Wtorek, 02 Lutego 2021 - 11:24
Miasto Stołeczne Warszawa Laureatem Kryształowej Brukselki 2020!
Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest od 2001 roku za sukcesy w Programach Ramowych Badań i Innowacji Unii Europejskiej. W tym roku nagrody zostały przyznane za całościowe osiągnięcia w Programie Ramowym Horyzont 2020 (lata 2014–2020). Program ten, uchwalony w 2013 roku, wspiera badania, naukę i innowacje, a jego głównym celem jest wzrost konkurencyjności państw członkowskich oraz całej Europy.
czytaj dalej
Piątek, 29 Stycznia 2021 - 15:52
Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i państwa członkowskie UE w Radzie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). EFS+ będzie głównym instrumentem finansowym służącym wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych, wspieraniu miejsc pracy i tworzeniu sprawiedliwego, sprzyjającego włączeniu społecznemu społeczeństwa. Fundusz zapewni również państwom członkowskim bardzo potrzebne zasoby na odbudowę naszych społeczeństw i gospodarek po kryzysie związanym z koronawirusem.
czytaj dalej
Piątek, 29 Stycznia 2021 - 15:43
Aktualizacja statystyk dotyczących migracji: wpływ pandemii COVID-19
Nowe dostępne dane UE dotyczące azylu i niedozwolonego przekraczania granicy w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2020 r. pokazują wpływ pandemii na migrację do UE. W całej UE odnotowano spadek o 33 proc. liczby wniosków o azyl w stosunku do poprzedniego roku i najniższy od sześciu lat poziom niedozwolonego przekraczania granicy. Spadek ten nie był jednak równomierny: kilka społeczności lokalnych odnotowało nieoczekiwanie wysoką liczbę przybywających osób, a ogólna liczba przybywających osób nadal rośnie po znacznym spadku około kwietnia.
czytaj dalej
Piątek, 29 Stycznia 2021 - 14:36
Europejski Instytut Innowacji i Technologii: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie strategii na lata 2021–2027
Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wczoraj porozumienie polityczne pomiędzy Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie aktualizacji podstawy prawnej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także jego nowego strategicznego planu innowacji na lata 2021–2027. Zakończyły się właśnie negocjacje trójstronne, a teraz nowe teksty prawne muszą zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę.
czytaj dalej
Czwartek, 28 Stycznia 2021 - 15:32
Pomoc państwa: Komisja przedłuża okres obowiązywania i rozszerza zakres tymczasowych ram, aby wesprzeć gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa.
Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu do 31 grudnia 2021 r. okresu obowiązywania tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych 19 marca 2020 r., aby wesprzeć gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa. Komisja postanowiła również rozszerzyć zakres tymczasowych ram poprzez podwyższenie określonych w nich pułapów oraz dopuszczenie przekształcenia niektórych instrumentów zwrotnych w dotacje bezpośrednie do końca przyszłego roku.
czytaj dalej
Czwartek, 28 Stycznia 2021 - 14:58
Przegląd stron internetowych pod kątem pseudoekologicznego marketingu: połowa twierdzeń dotyczących ekologiczności nie jest poparta dowodami
Komisja Europejska i krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie praw konsumentów opublikowały dzisiaj wyniki przeglądu stron internetowych (akcja kontrolna), przeprowadzanego co roku w celu wykrycia naruszeń unijnego prawa ochrony konsumentów na internetowych platformach handlowych.
czytaj dalej
Środa, 27 Stycznia 2021 - 14:48
Komisja Europejska wyemitowała pierwsze w 2021 r. unijne obligacje w ramach instrumentu SURE
Komisja Europejska przeprowadziła w ramach unijnego instrumentu SURE emisję obligacji społecznych o wartości 14 mld euro, aby pomóc chronić miejsca pracy i utrzymać zatrudnienie. Wyemitowano dwa rodzaje obligacji: o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w czerwcu 2028 r. i o wartości 4 mld euro z terminem wykupu w listopadzie 2050 r. Zainteresowanie obligacjami wśród inwestorów było duże, co po raz kolejny umożliwiło Komisji uzyskanie bardzo dobrych warunków wyceny. Korzystają z nich bezpośrednio państwa członkowskie UE.
czytaj dalej
Środa, 27 Stycznia 2021 - 14:38
Komisja inicjuje debatę na temat radzenia sobie ze skutkami starzenia się społeczeństwa
Komisja Europejska przedstawiła dziś zieloną księgę, która zapoczątkować ma szeroką debatę polityczną na temat wyzwań i szans, jakie wiążą się ze starzeniem się społeczeństwa w Europie. Przedstawiono w niej wpływ tej wyraźnej tendencji demograficznej na naszą gospodarkę i społeczeństwo oraz zwrócono się do społeczeństwa o wyrażenie opinii na temat działań, jakie należy w tym kontekście podejmować, w ramach konsultacji publicznych, które będą trwały 12 tygodni.
czytaj dalej
Środa, 27 Stycznia 2021 - 12:35
Usługi finansowe: Komisja przyjmuje decyzję w sprawie równoważności w odniesieniu do kontrahentów centralnych ze Stanów Zjednoczonych
Komisja Europejska przyjęła dziś decyzję w sprawie równoważności stwierdzającą, że ramy prawne stosowane przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission, SEC) w stosunku do kontrahentów centralnych (CCP) z USA są równoważne z przepisami UE.
czytaj dalej
Środa, 27 Stycznia 2021 - 12:28
Praworządność: Komisja podejmuje kolejne działanie w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby chronić niezawisłość sędziów w Polsce
Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski dodatkowej uzasadnionej opinii w związku z kontynuacją działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
czytaj dalej
Wtorek, 26 Stycznia 2021 - 16:09
Pomoc państwa: Komisja zatwierdza 2,9 mld euro pomocy publicznej od 12 państw członkowskich na drugi paneuropejski projekt w zakresie badań naukowych i innowacji w całym łańcuchu wartości baterii
Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja zatwierdziła drugi ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania („projekt IPCEI”) dotyczący badań i innowacji w łańcuchu wartości baterii. Projekt, zatytułowany „Innowacje w europejskim sektorze baterii”, został przygotowany i zgłoszony wspólnie przez Austrię, Belgię, Chorwację, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Włochy, Polskę, Słowację, Hiszpanię i Szwecję.
czytaj dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.