Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Aktualności

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
Środa, 03 Lutego 2021 - 16:38
Europejski plan walki z rakiem: Nowe unijne podejście do profilaktyki, leczenia i opieki
Dzisiaj, w przededniu Światowego Dnia Walki z Rakiem, Komisja Europejska przedstawia europejski plan walki z rakiem, będący głównym priorytetem Komisji Ursuli von der Leyen w dziedzinie zdrowia i podstawowym filarem silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Dzięki nowym technologiom, badaniom i innowacjom w planie walki z rakiem wyznaczono nowe podejście UE do profilaktyki, leczenia i opieki w zakresie raka. Obejmie ono cały schemat zarządzania chorobą, począwszy od profilaktyki, aż po jakość życia pacjentów chorych na raka i osób wyleczonych, koncentrując się na działaniach, w ramach których UE może wnieść największą wartość dodaną.
czytaj dalej
Wtorek, 02 Lutego 2021 - 12:33
Komisja wypłaca dziewięciu państwom członkowskim 14 mld euro w ramach SURE
Komisja Europejska wypłaciła dziewięciu krajom UE 14 mld euro w ramach czwartej transzy wsparcia finansowego dla państw członkowskich z instrumentu SURE. Jest to pierwsza wypłata w 2021 r. W wyniku dzisiejszych wypłat Belgia otrzymała 2 mld euro, Cypr – 229 mln euro, Węgry – 304 mln euro, Łotwa – 72 mln euro, Polska – 4,28 mld euro, Słowenia – 913 mln euro, Hiszpania – 1,03 mld euro, Grecja – 728 mln euro i Włochy – 4,45 mld euro. Wszystkie wymienione dziewięć państw członkowskich otrzymało wsparcie finansowe w ramach SURE już w 2020 r., w ramach jednej z pierwszych trzech operacji emisji i wypłat, które miały miejsce w 2020 r.
czytaj dalej
Wtorek, 02 Lutego 2021 - 11:24
Miasto Stołeczne Warszawa Laureatem Kryształowej Brukselki 2020!
Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest od 2001 roku za sukcesy w Programach Ramowych Badań i Innowacji Unii Europejskiej. W tym roku nagrody zostały przyznane za całościowe osiągnięcia w Programie Ramowym Horyzont 2020 (lata 2014–2020). Program ten, uchwalony w 2013 roku, wspiera badania, naukę i innowacje, a jego głównym celem jest wzrost konkurencyjności państw członkowskich oraz całej Europy.
czytaj dalej
Piątek, 29 Stycznia 2021 - 15:52
Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i państwa członkowskie UE w Radzie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). EFS+ będzie głównym instrumentem finansowym służącym wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych, wspieraniu miejsc pracy i tworzeniu sprawiedliwego, sprzyjającego włączeniu społecznemu społeczeństwa. Fundusz zapewni również państwom członkowskim bardzo potrzebne zasoby na odbudowę naszych społeczeństw i gospodarek po kryzysie związanym z koronawirusem.
czytaj dalej
Piątek, 29 Stycznia 2021 - 15:43
Aktualizacja statystyk dotyczących migracji: wpływ pandemii COVID-19
Nowe dostępne dane UE dotyczące azylu i niedozwolonego przekraczania granicy w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2020 r. pokazują wpływ pandemii na migrację do UE. W całej UE odnotowano spadek o 33 proc. liczby wniosków o azyl w stosunku do poprzedniego roku i najniższy od sześciu lat poziom niedozwolonego przekraczania granicy. Spadek ten nie był jednak równomierny: kilka społeczności lokalnych odnotowało nieoczekiwanie wysoką liczbę przybywających osób, a ogólna liczba przybywających osób nadal rośnie po znacznym spadku około kwietnia.
czytaj dalej
Piątek, 29 Stycznia 2021 - 14:36
Europejski Instytut Innowacji i Technologii: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie strategii na lata 2021–2027
Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wczoraj porozumienie polityczne pomiędzy Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie aktualizacji podstawy prawnej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także jego nowego strategicznego planu innowacji na lata 2021–2027. Zakończyły się właśnie negocjacje trójstronne, a teraz nowe teksty prawne muszą zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę.
czytaj dalej
Czwartek, 28 Stycznia 2021 - 15:32
Pomoc państwa: Komisja przedłuża okres obowiązywania i rozszerza zakres tymczasowych ram, aby wesprzeć gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa.
Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu do 31 grudnia 2021 r. okresu obowiązywania tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych 19 marca 2020 r., aby wesprzeć gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa. Komisja postanowiła również rozszerzyć zakres tymczasowych ram poprzez podwyższenie określonych w nich pułapów oraz dopuszczenie przekształcenia niektórych instrumentów zwrotnych w dotacje bezpośrednie do końca przyszłego roku.
czytaj dalej
Czwartek, 28 Stycznia 2021 - 14:58
Przegląd stron internetowych pod kątem pseudoekologicznego marketingu: połowa twierdzeń dotyczących ekologiczności nie jest poparta dowodami
Komisja Europejska i krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie praw konsumentów opublikowały dzisiaj wyniki przeglądu stron internetowych (akcja kontrolna), przeprowadzanego co roku w celu wykrycia naruszeń unijnego prawa ochrony konsumentów na internetowych platformach handlowych.
czytaj dalej
Środa, 27 Stycznia 2021 - 14:48
Komisja Europejska wyemitowała pierwsze w 2021 r. unijne obligacje w ramach instrumentu SURE
Komisja Europejska przeprowadziła w ramach unijnego instrumentu SURE emisję obligacji społecznych o wartości 14 mld euro, aby pomóc chronić miejsca pracy i utrzymać zatrudnienie. Wyemitowano dwa rodzaje obligacji: o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w czerwcu 2028 r. i o wartości 4 mld euro z terminem wykupu w listopadzie 2050 r. Zainteresowanie obligacjami wśród inwestorów było duże, co po raz kolejny umożliwiło Komisji uzyskanie bardzo dobrych warunków wyceny. Korzystają z nich bezpośrednio państwa członkowskie UE.
czytaj dalej
Środa, 27 Stycznia 2021 - 14:38
Komisja inicjuje debatę na temat radzenia sobie ze skutkami starzenia się społeczeństwa
Komisja Europejska przedstawiła dziś zieloną księgę, która zapoczątkować ma szeroką debatę polityczną na temat wyzwań i szans, jakie wiążą się ze starzeniem się społeczeństwa w Europie. Przedstawiono w niej wpływ tej wyraźnej tendencji demograficznej na naszą gospodarkę i społeczeństwo oraz zwrócono się do społeczeństwa o wyrażenie opinii na temat działań, jakie należy w tym kontekście podejmować, w ramach konsultacji publicznych, które będą trwały 12 tygodni.
czytaj dalej
Środa, 27 Stycznia 2021 - 12:35
Usługi finansowe: Komisja przyjmuje decyzję w sprawie równoważności w odniesieniu do kontrahentów centralnych ze Stanów Zjednoczonych
Komisja Europejska przyjęła dziś decyzję w sprawie równoważności stwierdzającą, że ramy prawne stosowane przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission, SEC) w stosunku do kontrahentów centralnych (CCP) z USA są równoważne z przepisami UE.
czytaj dalej
Środa, 27 Stycznia 2021 - 12:28
Praworządność: Komisja podejmuje kolejne działanie w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby chronić niezawisłość sędziów w Polsce
Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski dodatkowej uzasadnionej opinii w związku z kontynuacją działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
czytaj dalej
Wtorek, 26 Stycznia 2021 - 16:09
Pomoc państwa: Komisja zatwierdza 2,9 mld euro pomocy publicznej od 12 państw członkowskich na drugi paneuropejski projekt w zakresie badań naukowych i innowacji w całym łańcuchu wartości baterii
Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja zatwierdziła drugi ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania („projekt IPCEI”) dotyczący badań i innowacji w łańcuchu wartości baterii. Projekt, zatytułowany „Innowacje w europejskim sektorze baterii”, został przygotowany i zgłoszony wspólnie przez Austrię, Belgię, Chorwację, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Włochy, Polskę, Słowację, Hiszpanię i Szwecję.
czytaj dalej
Wtorek, 26 Stycznia 2021 - 15:42
Oświadczenie przewodniczącej Ursuli von der Leyen z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście
27 stycznia przypada 76 rocznica wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Z tej okazji oddajemy hołd pamięci milionów żydowskich kobiet, mężczyzn i dzieci, a także wszystkich innych ofiar, w tym setek tysięcy Romów i Sinti zamordowanych podczas Holokaustu.
czytaj dalej
Poniedziałek, 25 Stycznia 2021 - 15:36
Komisja Europejska uruchamia realizację zobowiązania dotyczącego ekologicznej konsumpcji, a pierwsze przedsiębiorstwa zobowiązują się do podjęcia konkretnych działań na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju
Komisja Europejska rozpoczyna dziś realizację Green Consumption Pledge, swojego nowego zobowiązania na rzecz ekologicznej konsumpcji, które jest pierwszą inicjatywą realizowaną w ramach nowego programu na rzecz konsumentów. Green Consumption Pledge jest częścią Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, ogólnoeuropejskiej inicjatywy zachęcającej ludzi, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy.
czytaj dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.