Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Publikacje

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
 1. Europejska agenda cyfrowa

  Europejska agenda cyfrowa umożliwi obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim odniesienie maksymalnych korzyści z technologii cyfrowych. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014

  Zobacz
 2. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

  Niezależnie od tego, w którym kraju UE działa twoja organizacja, i czy jest dużą, międzynarodową firmą, czy należy do sektora MŚP, masz prawo złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku niewłaściwego administrowania na szczeblu unijnym. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może pomóc w przypadku wystąpienia problemów podczas realizacji projektów lub programów finansowanych przez UE, czy też w przypadku niezadowolenia z kontaktów z instytucjami UE w kontekście przetargów i udzielania zamówień, procedur konsultacyjnych, działalności lobbingowej lub prób uzyskania dostępu do ważnych dokumentów lub informacji. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014.

  Zobacz
 3. Terminologia europejskiej polityki w dziedzinie edukacji i szkoleń

  Wybór 130 najważniejszych terminów. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014.

  Zobacz
 4. Założyciele UE

  Unia Europejska nie istniałaby w znanej nam formie, gdyby ponad pół wieku temu kilka ważnych postaci nie zainspirowało tego nowatorskiego przedsięwzięcia. Gdyby nie energia i motywacja tych ludzi, nie wiadomo, czy żylibyśmy teraz w stabilnej i wolnej od konfliktów zbrojnych Europie. Założyciele UE pochodzili z różnych krajów, reprezentowali różne środowiska i różne profesje − byli wśród nich zarówno żołnierze, jak i prawnicy − lecz bliskie były im te same ideały: pokój i dobrobyt w zjednoczonej Europie. Ta publikacja zawiera informacje na temat jedenastu spośród założycieli UE. Sukces projektu integracji europejskiej nie byłby jednak możliwy, gdyby nie trud wielu innych osób. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2013

  Zobacz
 5. Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

  Unia Europejska opiera się na koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Pełne zatrudnienie, postęp społeczny, włączenie społeczne, ochrona socjalna, solidarność i spójność społeczna to zagadnienia priorytetowe zapisane w Traktacie UE. Faktycznie stanowi on, że przy kształtowaniu i realizowaniu polityki UE w każdej dziedzinie należy brać pod uwagę takie kwestie, jak wysoki poziom zatrudnienia, odpowiedni poziom ochrony socjalnej oraz walka z wykluczeniem społecznym. Traktat zawiera również Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, której postanowienia mają charakter prawnie wiążący. Ta Karta gwarantuje prawa socjalne wszystkim mieszkańcom UE. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014

  Zobacz
 6. Rozszerzenie

  Unia Europejska powstała w latach 50. XX w. z myślą o budowaniu pokoju i dobrobytu oraz szerzeniu wartości europejskich w Europie. Cele te są nadal aktualne. Do UE może przystąpić każde demokratyczne państwo europejskie. Polityka rozszerzenia Unii stanowi ramy tego procesu. Unia Europejska początkowo liczyła 6 członków, dziś jest ich aż 28. Terytoria krajów UE rozciągają się od Atlantyku po Morze Czarne, a liczba ich mieszkańców przekracza 500 mln. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014

  Zobacz
 7. Euraxess

  Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, świat europejskiej nauki poszukuje młodych talentów, oferując im wspaniałe możliwości pracy i kariery zawodowej. EURAXESS oferuje szeroką gamę usług wspierających realizację ambicji zawodowych naukowców. Na stronie EURAXESS Jobs możesz rozpocząć poszukiwanie swojej pierwszej pracy, jakże ważnej dla dalszego rozwoju kariery. Ponadto EURAXESS bezpłatnie udzieli Ci porad i informacji, jeżeli znajdziesz pracę w innym kraju europejskim. Oferty pracy można znaleźć na uczelniach, w przemyśle oraz w prywatnych i państwowych instytutach badawczych. Sprawdź więc, co EURAXESS może Ci zaoferować. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014.

  Zobacz
 8. Konsumenci

  Europejska polityka konsumencka to partnerstwo między UE, jej krajami członkowskimi i jej obywatelami. Opiera się ona na dwóch podstawowych zasadach określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: na szczeblu UE należy realizować kompletny wachlarz działań służących ochronie zdrowia, bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych konsumentów oraz wspierać realizację ich prawa do informacji i edukacji, wymogi ochrony konsumentów muszą być uwzględniane przy określaniu i wdrażaniu innych strategii i działań UE. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014

  Zobacz
 9. Polityka regionalna

  Polityka regionalna jest strategią inwestycyjną obejmującą wszystkie regiony i miasta europejskie, której celem jest zwiększenie ich wzrostu gospodarczego oraz podniesienie jakości życia ich mieszkańców. Jest również wyrazem solidarności, polegającym na koncentracji wsparcia na rzecz słabiej rozwiniętych regionów. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014

  Zobacz
 10. Horizon 2020 w skrócie

  Horizon 2020 to największy jak dotąd program UE w zakresie badań naukowych i innowacji. W okresie siedmiu lat (2014–2020) dostępnych będzie niemal 80 mld EUR, obok prywatnych i krajowych inwestycji publicznych, które te środki przyciągną. Horizon 2020 wniesie wkład w osiągnięcie inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Celem jest powstawanie w Europie światowej klasy nauki i technologii, usuwanie przeszkód na drodze innowacji oraz ułatwienie sektorowi publicznemu i prywatnemu współpracy na rzecz podejmowania dużych wyzwań, w obliczu których staje społeczeństwo. Niniejszy przewodnik zawiera bardziej szczegółowe objaśnienia na temat programu. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014.

  Zobacz
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.