Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Publikacje

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
 1. Unia prawa

  Broszura ta – towarzysząca plakatowi „Traktaty Unii Europejskiej od Paryża do Lizbony: 1951–2011” – prezentuje historię integracji europejskiej poprzez traktaty: od Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali po traktat lizboński. W załączniku przedstawiono chronologiczny wykaz traktatów i szczegółowe informacje o każdym z nich Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2012

  Zobacz
 2. Unia Europejska

  Praktyczne zestawienie podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i krajów kandydujących. W publikacji znalazły się opisy ustrojów politycznych, dane liczbowe dotyczące populacji i informacje o językach urzędowych, adresy rządowych stron internetowych i inne przydatne dane o każdym państwie Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014

  Zobacz
 3. Erasmus dla młodych przedsiębiorców

  Jest to program wymiany przedsiębiorców finansowany przez Unię Europejską. Osoba, którą gościsz w swojej firmie, otrzymuje stypendium. Twoja firma nie ponosi przy tym żadnych kosztów. Masz za to możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami z młodymi przedsiębiorcami, którzy pracują z Tobą w siedzibie Twojej firmy. Okres wymiany wynosi od jednego do sześciu miesięcy. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014.

  Zobacz
 4. Badania naukowe i innowacje

  Badania naukowe i innowacje przyczyniają się do uczynienia Europy miejscem, w którym dobrze się żyje i pracuje. Przyczyniają się do zwiększenia jej konkurencyjności, stymulują wzrost gospodarczy i ułatwiają tworzenie miejsc pracy. Równocześnie badania naukowe i innowacje pomagają nam lepiej żyć; umożliwiają podniesienie skuteczności opieki zdrowotnej, transportu, usług cyfrowych oraz produkcję niezliczonych nowych produktów i usług. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014.

  Zobacz
 5. Europejska agenda cyfrowa

  Europejska agenda cyfrowa umożliwi obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim odniesienie maksymalnych korzyści z technologii cyfrowych. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014

  Zobacz
 6. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

  Niezależnie od tego, w którym kraju UE działa twoja organizacja, i czy jest dużą, międzynarodową firmą, czy należy do sektora MŚP, masz prawo złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku niewłaściwego administrowania na szczeblu unijnym. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może pomóc w przypadku wystąpienia problemów podczas realizacji projektów lub programów finansowanych przez UE, czy też w przypadku niezadowolenia z kontaktów z instytucjami UE w kontekście przetargów i udzielania zamówień, procedur konsultacyjnych, działalności lobbingowej lub prób uzyskania dostępu do ważnych dokumentów lub informacji. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014.

  Zobacz
 7. Terminologia europejskiej polityki w dziedzinie edukacji i szkoleń

  Wybór 130 najważniejszych terminów. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014.

  Zobacz
 8. Założyciele UE

  Unia Europejska nie istniałaby w znanej nam formie, gdyby ponad pół wieku temu kilka ważnych postaci nie zainspirowało tego nowatorskiego przedsięwzięcia. Gdyby nie energia i motywacja tych ludzi, nie wiadomo, czy żylibyśmy teraz w stabilnej i wolnej od konfliktów zbrojnych Europie. Założyciele UE pochodzili z różnych krajów, reprezentowali różne środowiska i różne profesje − byli wśród nich zarówno żołnierze, jak i prawnicy − lecz bliskie były im te same ideały: pokój i dobrobyt w zjednoczonej Europie. Ta publikacja zawiera informacje na temat jedenastu spośród założycieli UE. Sukces projektu integracji europejskiej nie byłby jednak możliwy, gdyby nie trud wielu innych osób. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2013

  Zobacz
 9. Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

  Unia Europejska opiera się na koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Pełne zatrudnienie, postęp społeczny, włączenie społeczne, ochrona socjalna, solidarność i spójność społeczna to zagadnienia priorytetowe zapisane w Traktacie UE. Faktycznie stanowi on, że przy kształtowaniu i realizowaniu polityki UE w każdej dziedzinie należy brać pod uwagę takie kwestie, jak wysoki poziom zatrudnienia, odpowiedni poziom ochrony socjalnej oraz walka z wykluczeniem społecznym. Traktat zawiera również Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, której postanowienia mają charakter prawnie wiążący. Ta Karta gwarantuje prawa socjalne wszystkim mieszkańcom UE. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014

  Zobacz
 10. Rozszerzenie

  Unia Europejska powstała w latach 50. XX w. z myślą o budowaniu pokoju i dobrobytu oraz szerzeniu wartości europejskich w Europie. Cele te są nadal aktualne. Do UE może przystąpić każde demokratyczne państwo europejskie. Polityka rozszerzenia Unii stanowi ramy tego procesu. Unia Europejska początkowo liczyła 6 członków, dziś jest ich aż 28. Terytoria krajów UE rozciągają się od Atlantyku po Morze Czarne, a liczba ich mieszkańców przekracza 500 mln. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014

  Zobacz
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.