Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Aktualności

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
Poniedziałek, 12 Października 2009 - 14:21
Komisja apeluje o przeznaczenie dodatkowych 50 mld euro na rozwój technologii niskoemisyjnych

Komisja Europejska zaapelowała do władz publicznych, przedsiębiorców i naukowców, aby podjęli wspólne starania na rzecz opracowania przed 2020 r. technologii koniecznych do rozwiązania problemu zmian klimatu, zagwarantowania UE dostaw energii i zapewnienia konkurencyjności naszych gospodarek.  Zgodnie z prognozami Komisji zamieszczonymi we wniosku zatytułowanym „Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych”,  w ciągu najbliższych 10 lat konieczne będą dodatkowe inwestycje na badania w dziedzinie technologii energetycznych, których wartość wyniesie 50 mld euro.  Oznacza to konieczność prawie trzykrotnego zwiększenia rocznych inwestycji w Unii Europejskiej, z 3 mld euro do 8 mld euro.  Inwestycje te będą ważnym krokiem w kierunku realizacji europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (planu EPSTE), będącego filarem technologicznym polityki UE w zakresie energii i klimatu.  Rozważane są różne źródła finansowania, zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, na szczeblu krajowym i na szczeblu unijnym, które należy wykorzystać w skoordynowany sposób i które przyczynią się do rozwoju tej dynamicznej gałęzi gospodarki i do powstania nowych miejsc pracy. 

czytaj dalej
Poniedziałek, 12 Października 2009 - 14:18
Komisja chce uruchomić europejską usługę elektronicznej opłaty drogowej

Komisja Europejska przyjęła dziś decyzję ustanawiającą główne techniczne specyfikacje i wymogi niezbędne do uruchomienia europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS). System ten pozwoli użytkownikom dróg na łatwe uiszczanie opłat za przejazd w całej Unii Europejskiej, dzięki temu samemu abonamentowi wykupionemu u jednego usługodawcy oraz jednemu zainstalowanemu w pojeździe urządzeniu rejestrującemu. Europejska usługa opłaty elektronicznej będzie dostępna w całej infrastrukturze we Wspólnocie, takiej jak autostrady, tunele i mosty, na których opłaty będą pobierane za pomocą zainstalowanego w pojeździe urządzenia rejestrującego. Docelowo ograniczy to liczbę transakcji gotówkowych w punktach poboru opłat i przyczyni się do optymalizacji przepływu ruchu i zmniejszenia zatorów komunikacyjnych.

czytaj dalej
Piątek, 02 Października 2009 - 13:33
Młodzi Myślą dla Europy

Miedzy 6 a 9 października br. w warszawskim liceum im. Goethego odbędzie się debata na temat zmian w polityce energetycznej Unii Europejskiej.

czytaj dalej
Piątek, 02 Października 2009 - 08:14
Bardziej ekologiczny, zorganizowany i dostępny transport miejski

Komisja Europejska przyjęła kompleksowy Plan działania na rzecz mobilności w miastach. Plan ten zawiera dwadzieścia konkretnych środków wspierających organy władzy na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w realizacji celów w zakresie mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

czytaj dalej
Wtorek, 29 Września 2009 - 15:54
Komisja Europejska walczy ze zbyt głośnym słuchaniem muzyki z przenośnych odtwarzaczy

Komisja Europejska zleciła dziś organizacji CENELEC (organ normalizacyjny UE) opracowanie nowych technicznych norm bezpieczeństwa w zakresie głośności przenośnych odtwarzaczy muzycznych. To korzystna dla konsumentów decyzja, w wyniku której nowe ustawienia domyślne głośności w przenośnych odtwarzaczach muzycznych będą na poziomie bezpiecznym dla zdrowia, a same urządzenia opatrzone zostaną wyraźnymi ostrzeżeniami przed szkodliwością długotrwałego słuchania zbyt głośnych dźwięków. W październiku 2008 r. Komitet Naukowy UE (SCENIHR) ostrzegał, że słuchanie głośnej muzyki z przenośnych odtwarzaczy muzycznych przez dłuższy czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Na bezpowrotną utratę słuchu narażonych jest 5-10% użytkowników. Dotyczy to osób, które zazwyczaj słuchają głośnej muzyki ponad godzinę dziennie. Szacuje się, że zagrożenie to może dotyczyć nawet 10 milionów obywateli UE.

czytaj dalej
Poniedziałek, 28 Września 2009 - 15:59
Nowa kampania UE na rzecz zdrowego odżywiania

Rozpoczęła się nowa unijna kampania na rzecz zdrowego odżywiania dzieci w wieku szkolnym - "Smakowita mieszanka" . Trzy objazdowe przedstawienia pod dźwięcznym hasłem „jedz, pij i ruszaj się!” ruszyły w trasę, która przebiega przez siedem państw europejskich, dając dzieciom okazję, by uczestniczyć w grach i innych formach aktywności, które mają nie tylko bawić, ale i uczyć. Komisja Europejska uruchamia przy tym interaktywną stronę internetową z konkursami i innymi imprezami, podporządkowanymi jednemu zasadniczemu celowi – kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Dla wzmocnienia efektu, do współpracy zaproszono znakomitą belgijską tenisistkę Justine Henin i ośmioletniego pływaka, zdobywcę rekordu Guinnesa, Rosolino Cannio.

czytaj dalej
Piątek, 25 Września 2009 - 16:50
Barroso powraca na kolejne pięć lat

José Manuel Barroso został ponownie wybrany na pięcioletnią kadencję przewodniczącego Komisji Europejskiej. Zadecydowało o tym szesnastego września głosowanie po debacie plenarnej w Strasburgu. Kandydaturę Portugalczyka poparło 382 posłów, 219 było przeciwko, a 117 wstrzymało się od głosowania.

Zanim w listopadzie 2004 roku po raz pierwszy zasiadł w gabinecie przewodniczącego Komisji, Barroso był przez dwa lata premierem Portugalii (2002-2004). Portugalczyk na czele Komisji zastąpił Włocha, Romano Prodiego.

czytaj dalej
Piątek, 25 Września 2009 - 16:46
Co powiesz na pracę za granicą?

Na odbywających się w całej Europie targach pracy przedsiębiorcy zachwalają korzyści płynące z podejmowania pracy w innym kraju UE.

Firmy prowadzące działalność w UE już od dawna narzekają na niechęć Europejczyków do zmiany miejsca zamieszkania w związku z lepszą ofertą pracy. Czy zatem pod wpływem recesji zmieniło się nastawienie pracowników w tym względzie? Odpowiedzieć na to pytanie pomogą nam tegoroczne Dni Pracy – a więc coroczna edycja targów pracy w UE służących promowaniu mobilności pracowników.

czytaj dalej
Czwartek, 24 Września 2009 - 17:27
Komisja zatwierdza 54,5 mln EUR pomocy inwestycyjnej dla zakładu Dell w Łodzi

Na mocy zasad dotyczących pomocy państwa zawartych w Traktacie WE Komisja Europejska zatwierdziła pomoc regionalną w wysokości 54,5 mln EUR, którą władze polskie zamierzają przyznać spółce Dell Products Poland na stworzenie zakładu produkcyjnego w Łodzi (Polska). W grudniu 2008 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające (zob. IP/08/1943), ponieważ miała wątpliwości co do zgodności pomocy z przepisami dotyczącymi pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych (zob. IP/05/1653 oraz IP/09/993). W następstwie szczegółowej oceny Komisja stwierdziła, że projekt inwestycyjny w znaczny sposób przyczyni się do rozwoju regionu łódzkiego, a niesione przez niego korzyści są większe niż potencjalny negatywny wpływ na konkurencję i handel.

czytaj dalej
Czwartek, 24 Września 2009 - 17:17
Fundusze na infrastrukturę i środowisko idą pełną parą

Już ponad 1500 wniosków ma szansę otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich – to o ponad 1200 więcej niż na koniec 2008 r. Oznacza to, że strumień 47,2 mld zł może popłynąć na projekty i inwestycje infrastrukturalne i środowiskowe. To 5-krotne przyspieszenie wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko w porównaniu z końcem 2008 r. (9,8 mld zł). Taka dynamika oznacza, że wkrótce wartość złożonych wniosków sięgnie 50 proc. puli środków przeznaczonych na realizację Programu.
 

czytaj dalej
Wtorek, 22 Września 2009 - 14:30
Zaproszenie na spotkanie informacyjne "Mama może wszystko"

Wszystkie mamy, które planują powrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci zapraszamy na  spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawimy możliwości skorzystania z projektów dofinansowywnych z Funduszy Europejskich. Na spotkanie zapraszamy mamy wraz z dziećmi, którym zapewnimy w tym czasie opiekę.
 

czytaj dalej
Piątek, 18 Września 2009 - 17:23
Ogłoszono listę nominowanych do Nagrody im. Andrieja Sacharowa w 2009 roku

Grupy polityczne Parlamentu Europejskiego zgłosiły 10 kandydatów do tegorocznej Nagrody na Rzecz Wolności Myśli im. Andrieja Sacharowa. Nagroda przyznawana jest każdego roku osobom i organizacjom, które stawały w obronie praw człowieka, walczyły z prześladowaniami i niesprawiedliwością. Laureat nagrody zostanie wyłoniony 22 października przez Konferencję Przewodniczących w Parlamencie Europejskim.

czytaj dalej
Środa, 16 Września 2009 - 17:25
Konkurs "Ludzka twarz EFS" – zapraszamy do udziału!

Jeszcze tylko przez miesiąc można zgłaszać prace dziennikarskie do konkursu "Ludzka twarz EFS". Tak jak w poprzednich latach organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie przedstawicieli wszystkich mediów – prasy, telewizji, radia i Internetu.  Zadaniem uczestników będzie pokazanie, jak dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły na życie Polaków, którzy skorzystali z tej formy unijnego wsparcia.

czytaj dalej
Środa, 16 Września 2009 - 16:51
Prognoza okresowa dla UE: wyjście z recesji, ale sytuacja pozostaje niepewna

W drugim kwartale roku br. sytuacja ekonomiczna uległa znaczącej poprawie, co prognozuje większy wzrost gospodarczy w drugiej połowie roku. Pod koniec 2008 r. i na początku 2009 r. sytuacja była jednak gorsza, niż początkowo przewidywano, w związku z czym szacuje się, że PKB spadnie w tym roku o 4 proc. zarówno w UE, jak i w strefie euro, zgodnie z prognozą wiosenną. Nadal utrzymuje się niepewność. Odnotowaliśmy wprawdzie krótkoterminowe ożywienie gospodarcze, jednak czas pokaże, czy jest ono trwałe. Prognozy Komisji dotyczące inflacji w 2009 r. nie uległy zmianie. Przy stopniowym zanikaniu oddziaływania efektu bazy spowodowanego wcześniejszym gwałtownym wzrostem cen energii i żywności, co prowadziło do spadku cen, oraz braku znaczącej presji inflacyjnej, inflacja ma wynieść 0,9 proc. dla UE i 0,4 proc. dla strefy euro.

czytaj dalej
Wtorek, 15 Września 2009 - 12:07
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE

Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ww. ustawy) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

czytaj dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.