Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Konkurs UE: Zapobieganie i walka z przestępczością (granty na projekty)

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
opublikowano: Czwartek, 15 Stycznia 2009 - 15:20, abartosik

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w programie „Zapobieganie i walka z przestępczością” (Prevention of and Fight against Crime).

Rada UE ustanowiła ten szczegółowy program jako część ogólnego programu „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” ( Decyzja 2007/125/WSiSW). Program przyczynia się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zarówno zorganizowanej, jak i innych jej form, w szczególności terroryzmu, handlu ludźmi i przestępstw przeciwko dzieciom, nielegalnego handlu narkotykami i nielegalnego handlu bronią, korupcji i nadużyć finansowych. Tematy programu:
 • zapobieganie przestępczości i kryminologia;
 • ściganie przestępstw;
 • ochrona i wsparcie dla świadków;
 • ochrona ofiar.
Cele szczegółowe:
 • stymulowanie, promowanie i rozwój horyzontalnych metod i narzędzi niezbędnych do strategicznych działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz gwarantowaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • promowanie i rozwój koordynacji, współpracy i wzajemnego zrozumienia między organami ścigania, innymi organami krajowymi i odpowiednimi organami Unii w odniesieniu do priorytetów zidentyfikowanych przez Radę,
 • promowanie i rozwój najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony i wsparcia dla świadków; i
 • promowanie i rozwój najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony ofiar przestępstw.
Obszary priorytetowe, na których koncentruje się konkurs:
 • przemyt ludzi;
 • seksualne wykorzystywanie dzieci;
 • przestępstwa finansowe i gospodarcze;
 • odzyskiwanie mienia;
 • nielegalne wykorzystanie Internetu;
 • przestępstwa ekologiczne;
 • zapobieganie przestępczości;
 • wdrażanie unijnego Planu działań dotyczącego bezpieczeństwa materiałów wybuchowych;
 • projekty badające zjawiska radykalizacji prowadzące do terroryzmu;
 • zagrożenia związane z możliwością użycia materiałów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych przez terrorystów;
 • wdrażanie Prüm (Dz. U. UE L 210 6.8.2008);
 • wdrażanie unijnego Planu działań dotyczącego narkotyków 2009-2012;
 • wspieranie unijnej finansowej koalicji przeciwko seksualnym wykorzystaniu dzieci.
Udział w konkursie mogą wziąć organizacje posiadające osobowość prawną i mające siedzibę w państwach członkowskich UE. Organizacje nastawione na osiąganie zysku mają dostęp do dotacji wyłącznie w powiązaniu z organizacjami nienastawionymi na osiąganie zysku lub organizacjami państwowymi. Projekty mogą mieć wymiar międzynarodowy bądź krajowy. Oczekiwane rezultaty:
 • poprawa operacyjnej współpracy i koordynacji (wzmocnienie sieciowania, wzajemnego zaufania i zrozumienia, wymiana i rozpowszechnianie informacji, doświadczeń i dobrych praktyk);
 • działania analityczne, monitoringowe i ewaluacyjne;
 • rozwój i transfer technologii i metodologii;
 • szkolenia, program wymiany dla pracowników i ekspertów;
 • działania nastawione na podnoszenie świadomości społecznej i rozpowszechnianie informacji.
Czas trwania projektów Projekty nie mogą trwać dłużej niż trzy lata. Budżet Budżet programu na 2009 rok to 40 545 000 euro. Maksymalna wysokość dofinansowania: 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu (nie mniej niż 50 tys. euro). Terminy:
 • 16 marca 2009;
 • 31 lipca 2009 (o ile będą fundusze – ewentualne ogłoszenie o odwołaniu drugiej rundy naboru ukaże się 30 czerwca).
Wiecej: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/doc/call_2009_operating_grants.pdf Źródło: Program Europejski, Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.