Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

UE przyjmuje nowe środki w celu poprawienia warunków mieszkaniowych społeczności Romów

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
opublikowano: Czwartek, 20 Maja 2010 - 16:16, abartosik

Parlament Europejski zaaprobował wniosek Komisji Europejskiej, dzięki któremu możliwe będzie wykorzystywanie europejskich funduszy pomocy regionalnej do poprawienia warunków mieszkaniowych marginalizowanych społeczności.

Środek ten, przyjęty już przez państwa członkowskie, zostanie ze szczególnym zadowoleniem przyjęty przez społeczność Romów, która, według szacunków, liczy w Europie od 10 do 12 mln osób. Ludzie ci często zmagają się z ubóstwem i segregacją społeczną. Johannes Hahn, komisarz ds. polityki regionalnej, wyraził zadowolenie z przyjęcia tej decyzji: „Wspólnota Romów to największa mniejszość w Europie, która często pada ofiarą marginalizacji, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Cieszę się z przyjętej dziś decyzji, ponieważ umożliwi ona wykorzystanie polityki regionalnej do przerwania błędnego koła, w którym grupa ta najwyraźniej się znalazła. Decyzja ta powinna wpisywać się w ogólne podejście, które objąć powinno również działania w zakresie edukacji, zdrowia, spraw społecznych i zatrudnienia." Przepisy dotyczące funduszy strukturalnych nie pozwalały dotychczas na dużą elastyczność i dopuszczały interwencje związane z mieszkalnictwem tylko w dwunastu nowych państwach członkowskich UE (przy czym niedawno wprowadzono wyjątki w zakresie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych) i wyłącznie w przypadku odnawiania już istniejących budynków wielorodzinnych na obszarach miejskich. Społeczności Romów zamieszkują jednak przede wszystkim odizolowane obszary wiejskie i budynki jednorodzinne. Nowoprzyjęte środki rozszerzą zastosowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i pozwolą objąć nim interwencje związane z mieszkalnictwem, dzięki którym pomoc uzyskają marginalizowane społeczności we wszystkich państwach członkowskich. Zmiana ta wprowadzona została z myślą o Romach, lecz pomoc nie będzie ograniczała się wyłącznie do nich. Nowe przepisy obejmować będą odnawianie istniejących budynków, jak również budowę nowych, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Finansowanie z EFRR nie będzie przysługiwać projektom prywatnym, lecz wyłącznie projektom realizowanym przez władze publiczne. Wsparcie w zakresie mieszkalnictwa jako uzupełnienie szerzej zakrojonych działań Kwestie związane z warunkami mieszkalnymi uznano za jeden z podstawowych czynników mogących poprawić integrację Romów. Powinny one jednak stanowić część „zintegrowanego podejścia”, które powinno zostać opracowane i wdrożone przez władze krajowe i regionalne oraz które objąć powinno również inne dziedziny, takie jak edukacja, rozwój umiejętności, zatrudnienie i zdrowie. Z europejskich funduszy strukturalnych współfinansowanych jest już wiele projektów, które związane są ze społecznościami Romów, na przykład działania w zakresie wczesnej edukacji, zatrudnienia, mikrofinansowania i równych szans (zwłaszcza równości między kobietami i mężczyznami). I tak na przykład, dzięki inwestycjom UE (w wysokości 1,11 mln EUR) w jednym z największych skupisk Romów na Węgrzech, w mieście Nyiregyhaza, zrealizowany zostanie nowy projekt rewaloryzacji miasta. Szkoły wprowadzające segregację zostaną zlikwidowane, a drogi, place zabaw i placówki opieki nad dziećmi zostaną odnowione. W ramach programów polityki regionalnej udostępnione zostaną również środki finansowe: Parlament Europejski przyznał Komisji Europejskiej 5 mln EUR na pilotażowy projekt dotyczący włączenia Romów. Projekt ten opiera się na trzech filarach: wczesna edukacja, mikrofinansowanie i informowanie opinii publicznej. Projekt ten realizowany jest w 2010 r. i skupia się na społecznościach Romów w Europie Środkowo-Wschodniej. Informacje dla redaktorów Wniosek przedstawiony został przez Komisję Europejską w lipcu 2009 r., następnie został poddany dyskusji w Parlamencie Europejskim, w państwach członkowskich oraz w Radzie. Z badań wynika, iż w państwach Europy Środkowo-Wschodniej ponad 50% Romów mieszka w okolicach poddanych częściowej lub całkowitej segregacji – a tendencja wprowadzania takich podziałów w ciągu ostatnich 15 lat wzrosła. Rok 2010 ogłoszony został Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Dodatkowe informacje: Środek ten, przyjęty już przez państwa członkowskie, zostanie ze szczególnym zadowoleniem przyjęty przez społeczność Romów, która, według szacunków, liczy w Europie od 10 do 12 mln osób. Ludzie ci często zmagają się z ubóstwem i segregacją społeczną. Johannes Hahn, komisarz ds. polityki regionalnej, wyraził zadowolenie z przyjęcia tej decyzji: „Wspólnota Romów to największa mniejszość w Europie, która często pada ofiarą marginalizacji, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Cieszę się z przyjętej dziś decyzji, ponieważ umożliwi ona wykorzystanie polityki regionalnej do przerwania błędnego koła, w którym grupa ta najwyraźniej się znalazła. Decyzja ta powinna wpisywać się w ogólne podejście, które objąć powinno również działania w zakresie edukacji, zdrowia, spraw społecznych i zatrudnienia." Przepisy dotyczące funduszy strukturalnych nie pozwalały dotychczas na dużą elastyczność i dopuszczały interwencje związane z mieszkalnictwem tylko w dwunastu nowych państwach członkowskich UE (przy czym niedawno wprowadzono wyjątki w zakresie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych) i wyłącznie w przypadku odnawiania już istniejących budynków wielorodzinnych na obszarach miejskich. Społeczności Romów zamieszkują jednak przede wszystkim odizolowane obszary wiejskie i budynki jednorodzinne. Nowoprzyjęte środki rozszerzą zastosowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i pozwolą objąć nim interwencje związane z mieszkalnictwem, dzięki którym pomoc uzyskają marginalizowane społeczności we wszystkich państwach członkowskich. Zmiana ta wprowadzona została z myślą o Romach, lecz pomoc nie będzie ograniczała się wyłącznie do nich. Nowe przepisy obejmować będą odnawianie istniejących budynków, jak również budowę nowych, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Finansowanie z EFRR nie będzie przysługiwać projektom prywatnym, lecz wyłącznie projektom realizowanym przez władze publiczne. Wsparcie w zakresie mieszkalnictwa jako uzupełnienie szerzej zakrojonych działań Kwestie związane z warunkami mieszkalnymi uznano za jeden z podstawowych czynników mogących poprawić integrację Romów. Powinny one jednak stanowić część „zintegrowanego podejścia”, które powinno zostać opracowane i wdrożone przez władze krajowe i regionalne oraz które objąć powinno również inne dziedziny, takie jak edukacja, rozwój umiejętności, zatrudnienie i zdrowie. Z europejskich funduszy strukturalnych współfinansowanych jest już wiele projektów, które związane są ze społecznościami Romów, na przykład działania w zakresie wczesnej edukacji, zatrudnienia, mikrofinansowania i równych szans (zwłaszcza równości między kobietami i mężczyznami). I tak na przykład, dzięki inwestycjom UE (w wysokości 1,11 mln EUR) w jednym z największych skupisk Romów na Węgrzech, w mieście Nyiregyhaza, zrealizowany zostanie nowy projekt rewaloryzacji miasta. Szkoły wprowadzające segregację zostaną zlikwidowane, a drogi, place zabaw i placówki opieki nad dziećmi zostaną odnowione. W ramach programów polityki regionalnej udostępnione zostaną również środki finansowe: Parlament Europejski przyznał Komisji Europejskiej 5 mln EUR na pilotażowy projekt dotyczący włączenia Romów. Projekt ten opiera się na trzech filarach: wczesna edukacja, mikrofinansowanie i informowanie opinii publicznej. Projekt ten realizowany jest w 2010 r. i skupia się na społecznościach Romów w Europie Środkowo-Wschodniej. Informacje dla redaktorów Wniosek przedstawiony został przez Komisję Europejską w lipcu 2009 r., następnie został poddany dyskusji w Parlamencie Europejskim, w państwach członkowskich oraz w Radzie. Z badań wynika, iż w państwach Europy Środkowo-Wschodniej ponad 50% Romów mieszka w okolicach poddanych częściowej lub całkowitej segregacji – a tendencja wprowadzania takich podziałów w ciągu ostatnich 15 lat wzrosła. Rok 2010 ogłoszony został Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/roma źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.