Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Komisja Europejska ogranicza biurokrację

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
opublikowano: Czwartek, 22 Października 2009 - 15:00, abartosik

W oparciu o wniosek Komisji z 2007 r. Unia Europejska postawiła sobie ambitny cel ograniczenia kosztów administracyjnych generowanych przez unijne przepisy o 25% do 2012 r. 

W dniu dzisiejszym Komisja opublikowała zestawienie informacji o dotychczasowych postępach w tej mierze oraz o sektorowych planach ograniczania kosztów w 13 priorytetowych obszarach. Środki zaproponowane i przygotowywane obecnie przez Komisję umożliwiłyby przedsiębiorstwom zaoszczędzenie łącznie od 40,4 do 123,8 mld euro wydawanych na czynności administracyjne wynikające z 72 aktów prawnych UE oraz związanych z nimi krajowych środków transponujących i wykonawczych. Wdrożone już przez Komisję środki ograniczające koszty oraz te zaproponowane przez nią inicjatywy, które uzyskały już aprobatę właściwych organów, mogą doprowadzić do oszczędności wynoszących 7,6 mld euro. Wnioski Komisji, które oczekują na zatwierdzenie przez Parlament Europejski i Radę, powiększą tę kwotę o 30,7 mld euro. Trwają prace nad kolejnymi projektami, których konsekwencją może być dalsze obniżenie kosztów o co najmniej 2,1 mld euro. Do pozostałych uczestników procesu prawodawczego należy teraz przełożenie tych propozycji na konkretne ułatwienia dla  przedsiębiorców.   José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: „Komisja jest na najlepszej drodze do osiągnięcia swoich celów w zakresie ograniczania biurokratycznych wymogów wobec przedsiębiorstw. Już teraz firmy mogą zaoszczędzić 7,6 mld rocznie. Kwota ta wzrośnie do 40 mld euro, jeżeli państwa członkowskie i Parlament Europejski w pełni poprą nasze wnioski. Lepsze stanowienie prawa jest jednak stale aktualnym zadaniem. Nie chodzi tylko o zmianę złych przepisów, lecz także o udoskonalenie funkcjonowania dobrych regulacji, przy użyciu nowych technologii i innowacji. Dalsze upraszczanie prawa europejskiego i krajowego, bez szkody dla ochrony interesów społecznych, będzie istotnym elementem działań Komisji następnej kadencji na rzecz zrównoważonego ożywienia gospodarczego.”   Wiceprzewodniczący Günter Verheugen, komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu, powiedział: „Przyjęty dziś pakiet jest wynikiem zaangażowania politycznego i ciężkiej pracy na rzecz zniesienia niepotrzebnej biurokracji. Komisja zrobiła wszystko, co w jej mocy, by osiągnąć cel 25% do 2012 r. Wzywam Parlament Europejski i państwa członkowskie do przyjęcia wszystkich naszych pozostałych wniosków, aby jak najszybciej zaczęły one przynosić korzyści europejskiej gospodarce. To nic nie kosztuje, a dałoby europejskim przedsiębiorstwom, szczególnie małym i średnim (MŚP) bodziec w postaci 30,7 mld euro.”   Unijny program ograniczania obciążeń administracyjnych doprowadzi do zmniejszenia kosztów na łączną kwotę 40,4 mld euro (33% szacowanych obciążeń). Wejdzie on w życie, jeśli wszystkie wnioski Komisji zostaną zaaprobowane przez Radę i Parlament. Dotyczy to w szczególności dwóch głównych wniosków, przedstawionych na początku roku: propozycji ułatwienia fakturowania elektronicznego w dziedzinie podatku VAT (redukcja kosztów o 18 mld euro) oraz aktu z dziedziny prawa spółek, zwalniającego mikroprzedsiębiorstwa z obowiązków w zakresie rachunkowości (oszczędności na kwotę 7 mld euro).   Przeprowadzony pomiar referencyjny potwierdził słuszność decyzji Komisji o skoncentrowaniu się na wybranych obszarach priorytetowych. Analiza ta podkreśliła także podatność MŚP na skutki obciążeń administracyjnych. Niezwykle istotną rolę w określaniu kolejnych środków ograniczających biurokrację i w ocenie ich wykonalności odegrały zainteresowane strony oraz grupa wysokiego szczebla pod przewodnictwem E. Stoiber. Komisja następnej kadencji może włączyć te środki do nowych inicjatyw zmniejszających obciążenia administracyjne.   Ponadto, zgodnie z ustaleniami z 2007 r., wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły sobie ambitne cele na poziomie krajowym. W ramach oceny skutków nowych regulacji Komisja będzie nadal czuwać nad tym, by wprowadzane przez nie wymogi były ograniczone do minimum.   „Program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w UE” jest zasadniczą częścią ogólnego planu Komisji w zakresie lepszych uregulowań prawnych. Celem tej polityki jest wspieranie konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Ograniczanie obciążających przedsiębiorstwa kosztów wynikających z regulacji prawnych jest także zgodne ze Small Business Act i z jego zasadą „najpierw myśl na małą skalę”. Ponadto jest to jeden z najważniejszych obszarów działania w ramach Europejskiego planu naprawy gospodarczej.   Ogłoszone dziś informacje potwierdzają fakt, iż, wobec konieczności realnej zmiany praktycznego funkcjonowanie przedsiębiorstw we wszystkich sektorach, ograniczanie obciążeń administracyjnych jest procesem ciągłym. Wiecej informacji   Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.