Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Wolne i uczciwe wybory europejskie

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
opublikowano: Czwartek, 13 Września 2018 - 10:04, j.kuczynska

Aby zagwarantować, by wybory do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku były wolne, uczciwe i bezpieczne, KE zaproponowała środki, które pozwolą na zwiększenie przejrzystości internetowych reklam politycznych oraz możliwość nakładania sankcji za nielegalne wykorzystywanie danych osobowych w celu świadomego wpływania na wyniki wyborów europejskich. Celem jest odpowiedź na potencjalne zagrożenia związane z wyborami, a tym samym wzmocnienie odporności systemów demokratycznych w Unii.

Wolne i uczciwe wybory europejskie


W dniu 12 września 2018 r., przy okazji orędzia o stanie Unii, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Musimy chronić wolne i uczciwe wybory. Komisja proponuje dziś nowe przepisy, aby lepiej chronić unijne procedury demokratyczne przed manipulacjami ze strony państw trzecich lub interesów prywatnych.

Ostatnie przypadki pokazały, że istnieje zagrożenie, iż obywatele będą poddawani masowym kampaniom dezinformacyjnym w internecie, ukierunkowanym na podważanie i delegitymizację wyborów. Uważa się również, że dochodzi do nielegalnego wykorzystywania danych osobowych obywateli. Ataki na infrastrukturę wyborczą i systemy informacyjne kampanii stanowią zagrożenia hybrydowe, którymi należy się zająć. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku niezbędne jest zatem wzmocnienie odporności demokratycznej Europy oraz zapewnienie, by przepisy istniejące w rzeczywistości niewirtualnej, dotyczące przejrzystości i stworzone w celu ochrony procedur wyborczych przed ingerencją zagraniczną, były również stosowane w internecie.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: Demokracja, rządy prawa oraz prawa podstawowe stanowią definicję Unii oraz „tego, kim jesteśmy”. Nie możemy być naiwni: istnieją siły, które chcą zakłócić wybory do Parlamentu Europejskiego i dysponują w tym celu wyrafinowanymi narzędziami. Z tego właśnie powodu musimy jak najszybciej podjąć wspólne działania, by zwiększyć naszą odporność na te zagrożenia dla demokracji. Przedstawiony dziś pakiet dotyczący wyborów wnosi duży wkład w te działania.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, Věra Jourová, podkreśliła: Musimy wyciągnąć wnioski z ostatnich wyborów i referendów. Chcemy zminimalizować zagrożenia, które mogą się pojawić w nadchodzących wyborach w postaci nieprzejrzystych reklam politycznych czy też niewłaściwego wykorzystania danych osobowych obywateli, szczególności przez podmioty zagraniczne. Chcę, by Europejczycy w momencie oddawania głosu mogli podejmować świadome decyzje. W tym celu należy zakończyć anarchię, która panuje w internecie w dziedzinie procedur wyborczych.

Zestaw środków przedstawionych dziś przez Komisję obejmuje:

  • Zalecenie w sprawie sieci współpracy w dziedzinie wyborów, zwiększenia przejrzystości w internecie, ochrony przed cyberincydentami i zwalczania kampanii dezinformacyjnych. Państwa członkowskie zachęca się do utworzenia krajowej sieci współpracy w dziedzinie wyborów, składającej się z właściwych organów – takich jak organy wyborcze, organy ds. cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i organy ścigania – oraz do wyznaczenia punktu kontaktowego uczestniczącego w europejskiej sieci współpracy w dziedzinie wyborów. Umożliwi to organom szybkie wykrywanie potencjalnych zagrożeń, wymianę informacji oraz natychmiastową i dobrze skoordynowaną reakcję na nie.
  • Komisja zaleca również zapewnienie większej przejrzystości umieszczanych w internecie reklam politycznych i ich pozycjonowania na rynku politycznym (targeting). Europejskie i krajowe partie polityczne, fundacje i organizacje biorące udział w kampanii powinny udostępnić informacje o swoich wydatkach na kampanie reklamowe w internecie, ujawniając, która partia lub polityczna grupa wsparcia stoi za internetową reklamą polityczną, oraz publikując informacje na temat kryteriów pozycjonowania na rynku politycznym stosowanych w celu rozpowszechniania informacji wśród obywateli. W przypadku niestosowania się do tych zasad państwa członkowskie powinny nałożyć krajowe sankcje.
  • Organy krajowe, partie polityczne i media powinny również podjąć działania mające na celu ochronę ich sieci i systemów informatycznych przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa cybernetycznego w oparciu o wytyczne przygotowane przez organy krajowe w ramach grupy współpracy ds. poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych wraz z Agencją UE ds. Cyberbezpieczeństwa i Komisją Europejską.
  • Wytyczne dotyczące stosowania unijnych przepisów o ochronie danych. Wytyczne pomogą organom krajowym oraz europejskim i krajowym partiom politycznym stosować się do obowiązków w zakresie ochrony danych wynikających z prawa UE w kontekście wyborczym. Ogólne rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych ma zastosowanie od maja 2018 r. również do wszystkich europejskich i krajowych partii politycznych oraz do działań innych podmiotów w kontekście wyborów, takich jak pośrednicy danych i platformy mediów społecznościowych. W świetle sprawy Cambridge Analytica i – bardziej ogólnie – rosnącego wpływu mikrotargetingu wyborców w oparciu o dane osobowe, Komisja przypomina o obowiązkach w zakresie ochrony danych, które powinny być wypełniane przez wszystkie podmioty działające w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego.
  • Zaostrzenie przepisów dotyczących finansowania europejskich partii politycznych. Ukierunkowana zmiana rozporządzenia z 2014 r. o finansowaniu partii politycznych umożliwi nakładanie kar finansowych za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych w celu świadomego wpływania na wyniki wyborów europejskich. Kary wynosiłyby 5 proc. rocznego budżetu danej europejskiej partii politycznej lub fundacji. Byłyby one egzekwowane przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych. Ukarane partie nie mogłyby również złożyć wniosku o finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w roku, w którym nałożono karę.
  • Rozporządzenie mające na celu połączenie zasobów i wiedzy fachowej w dziedzinie technologii bezpieczeństwa cybernetycznego. Aby móc mierzyć się ze stale zmieniającymi się zagrożeniami cybernetycznymi, Komisja proponuje utworzenie sieci ośrodków kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, aby lepiej ukierunkować i koordynować dostępne środki finansowe przeznaczone na współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, badania naukowe i innowacje. Nowe Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa będzie zarządzać wsparciem finansowym z budżetu UE przeznaczonym na bezpieczeństwo cybernetyczne i ułatwiać wspólne inwestycje Unii, państw członkowskich i przemysłu w celu pobudzenia unijnej branży bezpieczeństwa cybernetycznego i zagwarantowania, że nasze systemy obronne są nowoczesne.

Proponowane dzisiaj działania stanowią uzupełnienie innych działań prowadzonych przez Komisję, takich jak wdrożenie nowych unijnych przepisów ochrony danych, szeroki wachlarz środków służących budowaniu silnego systemu bezpieczeństwa cybernetycznego w UE obecnie negocjowanych z Parlamentem Europejskim i Radą, oraz bieżące działania na rzecz zwalczania dezinformacji w internecie.

Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.