Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Unia rynków kapitałowych: Komisja pobudzi europejskie rynki kapitałowe

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
opublikowano: Czwartek, 24 Września 2020 - 11:43, kgruba

Komisja Europejska opublikowała nowy, ambitny plan działania na rzecz wzmocnienia unii rynków kapitałowych UE w nadchodzących latach. Obecnie głównym priorytetem UE jest zadbanie o to, by Europa podniosła się po bezprecedensowym kryzysie gospodarczym, w jakim się znalazła na skutek pandemii koronawirusa. Kluczowe znaczenie dla realizacji tego zadania będą miały rozwój rynków kapitałowych UE i zapewnienie dostępu do finansowania rynkowego.

Unia rynków kapitałowych: Komisja pobudzi europejskie rynki kapitałowe

 

Duże i zintegrowane rynki kapitałowe ułatwią odbudowę gospodarczą UE, zapewniając przedsiębiorstwom – szczególnie małym i średnim – dostęp do źródeł finansowania i dając Europejczykom pewność, że mogą bezpiecznie inwestować swoje oszczędności z myślą o przyszłości. Prężne rynki kapitałowe będą również wspierać transformację ekologiczną i cyfrową Europy, a także przyczynią się do stworzenia gospodarki w większym stopniu sprzyjającej włączeniu społecznemu i bardziej odpornej na wstrząsy. Unia rynków kapitałowych ma również kluczowe znaczenie dla wzmocnienia międzynarodowej roli euro.

 

Jak zauważył Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom: W związku z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa musieliśmy pilnie przyśpieszyć prace nad stworzeniem unii rynków kapitałowych. Skala naszego ożywienia gospodarczego będzie w decydującym stopniu zależeć od tego, jak dobrze funkcjonują nasze rynki kapitałowe, i od tego, czy obywatele i przedsiębiorstwa będą mieć dostęp do potrzebnego im finansowania rynkowego i możliwości inwestycyjnych. By gospodarka UE stała się bardziej zrównoważona, cyfrowa, sprzyjająca włączeniu społecznemu i odporna na wstrząsy, musimy wygenerować ogromne inwestycje. Przedstawiony plan działania ma za zadanie usunąć część spośród wciąż istniejących barier dla jednolitego rynku kapitałowego.

 

Przedstawiony plan działania obejmuje trzy główne cele:

 

  • zwiększenie dostępności finansowania dla europejskich przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, by zagwarantować, że odbudowana gospodarka UE będzie ekologiczna, cyfrowa, sprzyjająca włączeniu społecznemu i odporna na wstrząsy,
  • zapewnienie, by UE stała się dla osób prywatnych jeszcze bezpieczniejszym miejscem do długoterminowego inwestowania i oszczędzania,
  • połączenie krajowych rynków kapitałowych w prawdziwie ogólnounijny jednolity rynek kapitałowy.

 

W związku z tym Komisja przedstawia szesnaście ukierunkowanych środków mających na celu osiągnięcie rzeczywistych postępów w realizacji idei unii rynków kapitałowych. W ramach zapowiedzianych środków UE zamierza:

 

  • stworzyć pojedynczy punkt dostępu do danych przedsiębiorstw dla inwestorów,
  • wspierać ubezpieczycieli i banki w zwiększaniu inwestycji w unijne przedsiębiorstwa,
  • wzmocnić ochronę inwestycji w celu zwiększania skali inwestycji transgranicznych w UE,
  • ułatwić monitorowanie adekwatności świadczeń emerytalnych w całej Europie,
  • ujednolicić lub zharmonizować przepisy dotyczące niewypłacalności,
  • dążyć do poprawy sytuacji w zakresie konwergencji praktyk nadzorczych i spójnego stosowania jednolitego zbioru przepisów dotyczących rynków finansowych w UE.

 

Środki te, będące rozwinięciem planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych z 2015 r. i śródokresowego przeglądu z 2017 r., stanowią odpowiedź na apele Parlamentu Europejskiego (projekt sprawozdania z własnej inicjatywy z czerwca 2020 r.) i Rady (konkluzje Rady z 5 grudnia 2019 r.). Na ich kształt miały również istotny wpływ dogłębne konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz zalecenia Forum Wysokiego Szczebla ds. Unii Rynków Kapitałowych.

 

Kontekst

 

Unia rynków kapitałowych nie jest celem samym w sobie, ma jednak kluczowe znaczenie dla osiągnięcia priorytetowych celów polityki gospodarczej: odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa, budowy inkluzywnej i odpornej gospodarki, transformacji w kierunku cyfrowej i zrównoważonej gospodarki oraz zapewnienia otwartej strategicznej autonomii w coraz bardziej złożonym świecie pobrexitowym. Osiągnięcie tych celów wymaga ogromnych inwestycji, których nie da się dokonać przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych i tradycyjnego finansowania w formie kredytów bankowych. Jedynie duże, dobrze funkcjonujące i zintegrowane rynki kapitałowe mogą zapewnić tak duże wsparcie, jakiego nam potrzeba, aby wyjść z kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Tylko prawdziwa i dobrze funkcjonująca unia rynków kapitałowych może zmobilizować i ukierunkować ogromne inwestycje, których potrzebujemy, by sprostać stojącym przed nami wyzwaniom związanym z klimatem i środowiskiem oraz by wspierać cyfryzację naszych przedsiębiorstw, tak aby pozostawały one konkurencyjne w skali światowej.

 

Unia rynków kapitałowych powinna przynieść korzyść wszystkim Europejczykom, niezależnie od tego, gdzie mieszkają i pracują. Wszyscy konsumenci powinni mieć większy wybór w kwestii lokowania swoich oszczędności i dokonywania inwestycji, powinni być dobrze poinformowani i odpowiednio chronieni. Przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, powinny mieć dostęp do finansowania w całej UE, a inwestorzy powinni mieć możliwość inwestowania w projekty z całej UE.

 

Więcej informacji

 

Plan działania

 

Pytania i odpowiedzi

 

Zestawienie informacji

 

Więcej informacji na temat unii rynków kapitałowych

 

Źródło: Komisja Europejska

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.