Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

SZCZEPIONKA PRZECIW COVID-19: FAKTY I TYLKO FAKTY

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
opublikowano: Wtorek, 08 Grudnia 2020 - 11:13, kgruba

Jak działają szczepionki przeciwko SARS-Cov-2, na ile są skuteczne i bezpieczne? Na te i inne pytania podczas Dialogu Obywatelskiego on-line 14 grudnia br. odpowie dr n. med. Piotr Kramarz, ekspert Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) – agencji UE, której zadaniem jest wsparcie państw wspólnoty w walce z chorobami zakaźnymi. Dialog Obywatelski poprowadzą Aleksandra i Piotr Stanisławscy, autorzy bloga „Crazy Nauka”.

SZCZEPIONKA PRZECIW COVID-19: FAKTY I TYLKO FAKTY

 

Koronawirus SARS-CoV-2 zmienił diametralnie nasz dotychczasowy styl życia. Nie ma dziedziny czy gałęzi gospodarki, która nie odczułaby skutków tej zmiany. Nic dziwnego, że cały świat w napięciu czeka, kiedy na rynku pojawią się pierwsze szczepionki przeciw COVID-19. Ogromnej nadziei towarzyszy jednak duży niepokój spowodowany zalewem informacji. Niestety często są to doniesienia niesprawdzone czy wręcz nieprawdziwe.

 

Aby zapobiec dezinformacji i przybliżyć Polakom fakty na temat szczepionek, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza na spotkanie online z dr. n. med. Piotrem Kramarzem ekspertem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) – unijnej agencji odpowiedzialnej m.in. za rozpoznawanie, ocenę i powiadamianie o bieżących i nadchodzących zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi, takimi jak SARS, ptasia grypa czy AIDS.

 

- W przestrzeni publicznej pojawia się bardzo dużo mylących informacji na temat szczepionek przeciwko COVID-19. To może budzić duży niepokój wśród obywateli UE. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować rozmowę z ekspertem z ECDC, która jest w stałym kontakcie z instytucjami unijnymi odpowiedzialnymi za kontrolę i dystrybucję szczepionek w krajach UE i organami krajowymi państw członkowskich. Rozmowa odbędzie się w formule prowadzonych już przez nas wcześniej Dialogów Obywatelskich, które dają obywatelom możliwość bezpośredniego zadawania pytań do eksperta. – mówi dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

 

 

Dialog Obywatelski „SZCZEPIONKA PRZECIWKO COVID-19 – FAKTY I TYLKO FAKTY” odbędzie się 14 grudnia br. (poniedziałek), o godz. 18.00 w formule online – transmisja na żywo na YouTube @komisjaeuropejska oraz Facebook @komisjaeuropejska.

 

Spotkanie będzie miało charakter otwarty - każdy może w nim uczestniczyć za pośrednictwem internetu. W trakcie Dialogu Obywatelskiego będzie można zadawać pytania w komentarzach pod transmisją na Facebooku lub na czacie na YouTube. 

 

Rozmowę poprowadzą Aleksandra i Piotr Stanisławscy, dziennikarze, autorzy bloga naukowego Crazy Nauka https://www.crazynauka.pl/, na którym od dekady piszą o nauce, obalają mity i tropią fake newsy. Laureaci nagród POP Science Śląskiego Festiwalu Nauki w 2020 roku: za bloga Crazy Nauka i za audycję „Homo Science” w radiu TOK FM. Zdobywcy nagrody Popularyzator Nauki PAP Nauka w Polsce.

 

 

 

Dodatkowe informacje

 

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, niezależnym od rządów państw członkowskich. Zadaniem Komisji jest reprezentowanie interesów UE jako całości. KE przygotowuje projekty nowych aktów prawnych, które następnie prezentuje Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Jest również odpowiedzialna za wprowadzanie w życie ustawodawstwa wspólnotowego, prowadzi programy unijne, nadzoruje wszystkie unijne agencje i zarządza budżetem UE. Komisja Europejska ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach członkowskich UE.

 

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, ECDC (ang. European Centre for Disease Prevention and Control) jest niezależną agencją Unii Europejskiej z siedzibą w Szwecji, odpowiedzialną za rozpoznawanie, ocenę i powiadamianie o bieżących i nadchodzących zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi. ECDC analizuje i interpretuje dane z krajów UE dotyczących 52 chorób zakaźnych, takich jak m.in. SARS, ptasia grypa, HIV/AIDS, grypa lub COVID-19, udziela porad naukowych rządom krajów UE i instytucjom unijnym, odpowiada za wczesne wykrywanie i analizę potencjalnych zagrożeń dla zdrowia w UE, koordynuje europejskie programy szkoleń w zakresie epidemiologii interwencyjnej oraz mikrobiologii w zdrowiu publicznym, pomaga krajom UE w poprawie gotowości na wypadek wystąpienia chorób. ECDC organizuje także ESCAIDE – doroczną europejską konferencję naukową na temat epidemiologii stosowanej chorób zakaźnych.

 

Dialogi Obywatelskie odbywają się w krajach Unii Europejskiej od 2012 roku. Podczas spotkań z mieszkańcami państw członkowskich, komisarze UE przedstawiają i promują wspólny program działań dla całej Unii. Przede wszystkim jednak słuchają głosów, opinii i propozycji obywateli.

 

 

 

Źródło: Komisja Europejska      08.12.2020

 

 

 

Drużyna Europy: ruszyła platforma Digital4Development, która pomoże w kształtowaniu sprawiedliwej cyfrowej przyszłości na całym świecie

 

W dniu dzisiejszym przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen oficjalnie uruchomi platformę Digital4Development (Cyfryzacja na rzecz rozwoju – D4D) w obecności przedstawicieli pięciu założycielskich państw członkowskich, w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Platforma łączy kluczowe zainteresowane strony z państw członkowskich UE, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i instytucji finansowych w duchu „Drużyny Europy”, a jej głównymi celami są: zwiększenie inwestycji w transformację cyfrową krajów partnerskich; propagowanie kompleksowego zbioru opartych na wartościach przepisów na rzecz gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego na całym świecie; propagowanie silniejszego i bardziej strategicznego zaangażowania UE w międzynarodowe partnerstwa cyfrowe.

 

Przed inauguracją przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: Pandemia COVID-19 pokazała, jak bardzo nasze życie zależy od technologii cyfrowych. Za pośrednictwem platformy Digital4Development Drużyna Europy buduje silne więzi na całym świecie, aby rewolucja cyfrowa stała się szansą dla wszystkich.

 

Wydarzenie odbyło się w obecności pięciorga szefów państw i rządów Niemiec, Francji, Belgii, Estonii i Luksemburga, a sześć kolejnych państw członkowskich UE (Finlandia, Litwa, Niderlandy, Portugalia, Hiszpania i Szwecja) podpisało już list intencyjny dotyczący przyłączenia się do platformy D4D wraz z instytucjami publicznymi, podmiotami z branży, społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem akademickim.

 

Podczas obrad panelu wysokiego szczebla ds. partnerstwa między UE a Unią Afrykańską na rzecz transformacji cyfrowej zostanie uruchomiona „platforma D4D UE-Unia Afrykańska”. Będzie ona działać jako strategiczne narzędzie służące rozwojowi wielostronnego dialogu, wspólnych partnerstw oraz inwestycji w afrykańską gospodarkę cyfrową.

 

Zgodnie z podejściem „odbudować lepiej” Unia Europejska postanowiła przeznaczyć na transformację cyfrową 20 % środków planu odbudowy dla Europy. Dzisiejsza zapowiedź jest dowodem na to, że dzielimy się ambitnymi planami na rzecz lepszej cyfrowej przyszłości po pandemii również z naszymi partnerami na całym świecie – powiedział Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego. Pomoże to zlikwidować przepaść cyfrową na świecie i wspólnie rozwijać gospodarki cyfrowe Europy i Afryki.

 

 Gospodarka cyfrowa będzie kluczową siłą napędową zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w Afryce tylko wtedy, gdy zlikwidujemy przepaść cyfrową, w tym między kobietami a mężczyznami. Uruchomienie platformy Digital4Development Unia Afrykańska – Unia Europejska jest kamieniem milowym w ramach naszego partnerstwa z Unią Afrykańską na rzecz osiągnięcia tego celu – stwierdziła Jutta Urpilainen, komisarz ds. partnerstw międzynarodowych.

 

Przed oficjalnym uruchomieniem platforma D4D UA-UE umożliwiła już podjęcie wielu ważnych inicjatyw, wspierając wdrażanie europejskiej cyfrowej reakcji na pandemię COVID-19.

 

W ramach globalnej reakcji Drużyny Europy na pandemię COVID-19 przeznaczono ponad 60 mln euro z funduszy UE na natychmiastowe środki reagowania cyfrowego, aby wesprzeć kraje partnerskie w budowaniu długoterminowej odporności ich systemów społeczno-gospodarczych.

 

20 % środków unijnego planu odbudowy gospodarczej „Next Generation EU” przeznaczono na transformację cyfrową, w związku z tym w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych UE zwiększy swoje inwestycje w cyfrowe partnerstwa z Afryką.

 

Uczestnicy panelu wysokiego szczebla ds. partnerstwa UE-Unia Afrykańska na rzecz transformacji cyfrowej podkreślili znaczenie ochrony suwerenności Afryki w zakresie technologii cyfrowych i danych oraz z zadowoleniem przyjęli inicjatywę przewodnią UE-UA w zakresie danych jako przełomowy czynnik rozwoju afrykańskiej gospodarki opartej na danych. Afrykańsko-europejski pomost na rzecz innowacji (African-European Digital Innovation Bridge – AEDIB) jest kluczowym narzędziem łączącym cyfrowe ekosystemy innowacji, wzmacniającym współpracę i wspierającym wymianę między sąsiadującymi kontynentami.

 

Kontekst

 

Utworzenie „platformy D4D Unia Afrykańska – Unia Europejska” będzie opierało się na zaleceniach zawartych w sprawozdaniu grupy zadaniowej UE-UA ds. gospodarki cyfrowej ( EU-AU DETF). Dołączyło już do niej pięć państw członkowskich UE, partnerzy z branży w UE oraz kluczowi partnerzy afrykańscy, tacy jak Unia Afrykańska i inicjatywa Smart Africa.

 

Platforma D4D umożliwi uruchomienie szeregu afrykańskich i europejskich inicjatyw z udziałem wielu zainteresowanych stron, co przyczyni się do wdrożenia przez Unię Afrykańską własnej strategii transformacji cyfrowej, która została przyjęta na początku roku. Inicjatywa UE-UA w zakresie danych oraz Afrykańsko-europejski pomost na rzecz innowacji należą do pierwszej inicjatyw w ramach platformy D4D.

 

Platforma D4D będzie również głównym kanałem wdrażania podejścia Drużyny Europy w zakresie transformacji cyfrowej, umieszczając UE, z jej zorientowanym na człowieka modelem gospodarki cyfrowej, na światowej mapie cyfrowej.

 

W tym kontekście uruchomiony w kwietniu 2020 r., pod patronatem Komisji Europejskiej i niemieckiego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ), mechanizm inteligentnego rozwoju ( Smart Development Hack) zgromadził ponad 1000 innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, aby pomóc w radzeniu sobie z sytuacją nadzwyczajną. Dziewięć najlepszych pomysłów uzyskało wsparcie finansowe i techniczne, dzięki któremu mogły one przejść do etapu wdrażania.

Źródło: Komisja Europejska

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.