Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Program pracy Komisji

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
opublikowano: Środa, 17 Grudnia 2014 - 09:36, p.paradowski

Plan inwestycyjny dla Europy, ambitny pakiet dotyczący jednolitego rynku cyfrowego, pierwsze działania na rzecz utworzenia Europejskiej Unii Energetycznej – to niektóre założenia, jakie znalazły się w programie pracy KE na 2015 r. - Przedstawiamy plan działania oparty na wyraźnych priorytetach, który umożliwi Europejczykom powrót na rynek pracy – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

Komisja Europejska przyjęła program prac na 2015 r. Informuje w nim o działaniach, które zamierza podjąć w ciągu najbliższych 12 miesięcy i które mają doprowadzić do odczuwalnego przełomu, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, wzrost i inwestycje, i przynieść obywatelom konkretne korzyści. Jest to plan na rzecz zmian.

Obywatele chcą, by UE mniej ingerowała w ich codzienne życie, zwłaszcza tam, gdzie państwa członkowskie są lepiej przygotowane do działania i wprowadzania właściwych rozwiązań. Oczekują, że UE doprowadzi do widocznym zmian w obliczu wielkich wyzwań gospodarczych i społecznych, i zajmie się np. walką z bezrobociem oraz podnoszeniem konkurencyjności. Obywatele oczekują, że UE będzie otwarcie informować o tym, czym się zajmuje i jak działa. Przyjęcie programu działań to dobry punkt wyjścia, ponieważ wynika z niego wyraźnie, co UE zrobi, a czego nie zrobi w 2015 r.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker stwierdził: - Komisja w obecnym składzie została wybrana na podstawie wyraźnego mandatu politycznego: dziesięciu priorytetów określonych w naszych wytycznych politycznych. Dzisiejszy program prac stanowi przełożenie tych dziesięciu priorytetów na pierwsze konkretne przyszłe rezultaty. Obywatele oczekują, że UE doprowadzi do widocznych zmian w obliczu wielkich wyzwań gospodarczych i społecznych. Chcą także mniej interwencji tam, gdzie państwa członkowskie są lepiej przygotowane do wprowadzenia właściwych rozwiązań. Dlatego zależy nam, by być motorem zmian i kierować Unią Europejską, która jest większa i odważniejsza w odniesieniu do istotnych kwestii, a w kwestiach mniejszej wagi – mniejsza i skromniej działająca.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: - Dziś przedstawiamy plan działania oparty na wyraźnych priorytetach, który umożliwi Europejczykom powrót na rynek pracy. 2015 będzie rokiem realizacji zapowiedzianego planu inwestycyjnego, który ma pobudzić naszą gospodarkę. To także rok poszerzania możliwości, jakie wynikają z jednolitego rynku cyfrowego dla obywateli i przedsiębiorców, tworzenia Europejskiej Unii Energetycznej oraz wprowadzenia nowego, zrównoważonego europejskiego planu w dziedzinie migracji.

Musimy przygotować grunt, aby ukierunkować działania polityczne na faktyczne priorytety: przyjrzeliśmy się wszystkim wnioskom legislacyjnym, które oczekują na rozpatrzenie przez instytucje UE, i zdecydowaliśmy, które z nich chcemy podtrzymać, które zmienić, a które wycofać. Chcemy efektów w praktyce, więc jeżeli wiemy, że obecne wnioski nie zostaną przyjęte w kształcie, który byłby zgodny z naszymi założeniami, zaproponujemy alternatywne rozwiązania. W ten sposób zadbamy o to, abyśmy w naszej Unii koncentrowali się na rzeczach faktycznie ważnych i aby nasze działania przekładały się na konkretne efekty dla obywateli. Tym razem naprawdę coś się zmienia.

Program prac Komisji na 2015 r. obejmuje: 23 nowe inicjatywy zaproponowane przez Komisję pod przewodnictwem J.C. Junckera, zgodne z wytycznymi politycznymi przedstawionymi w Parlamencie Europejskim; 80 już gotowych wniosków Komisja proponuje wycofać lub zmienić ze względów politycznych lub technicznych. W programie prac Komisja określiła ukierunkowane działania, które zrealizuje w 2015 r. Ponadto w wielu obszarach Komisja będzie także kontynuować starania, aby obecna polityka i istniejące przepisy odpowiadały zakładanym celom, przynosiły konkretne efekty w praktyce i aby były odpowiednio wdrażane.

23 nowe inicjatywy, które mają przynieść konkretnie zmiany

Przyjęty program obejmuje 23 inicjatywy, które Komisja jest politycznie zobowiązana wprowadzić w życie w 2015 r. Zadania do wykonania w najbliższych dwunastu miesiącach odnoszą się do kwestii zasadniczych, takich jak zatrudnienie, wzrost i inwestycje, zgodnie z priorytetami określonymi wytycznych politycznych  przewodniczącego Junckera.

W szczególności Komisja przyjęła na siebie następujące zadania do wykonania w 2015 r.:

  • Plan inwestycyjny dla Europy: działania legislacyjne w następstwie planu ogłoszonego w ubiegłym miesiącu w celu uruchomienia w najbliższych trzech latach publiczno-prywatnych inwestycji w realną gospodarkę o wartości co najmniej 315 mld euro.
  • Ambitny pakiet dotyczący jednolitego rynku cyfrowego: stworzenie warunków do rozwoju dynamicznej gospodarki cyfrowej i dynamicznego społeczeństwa cyfrowego przez uzupełnienie otoczenia regulacyjnego w dziedzinie telekomunikacji, modernizację przepisów dotyczących praw autorskich, uproszczenie przepisów dla konsumentów dokonujących zakupów przez internet i zakupów cyfrowych, zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego i uwzględnianie problematyki cyfryzacji w różnych dziedzinach polityki.
  • Pierwsze kroki w kierunku utworzenia Europejskiej Unii Energetycznej: zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, dalsza integracja krajowych rynków energii, ograniczenie popytu na energię oraz obniżenie emisyjności koszyka energetycznego.
  • Sprawiedliwsze podejście do kwestii opodatkowania: plan działania ukierunkowany na zwalczanie uchylania się od opodatkowania i oszustw  podatkowych, obejmujący środki na poziomie UE, które umożliwią przejście      na system, w którym państwo, gdzie generowane są zyski, będzie także państwem opodatkowania; w tym automatyczna wymiana informacji o decyzjach podatkowych oraz stabilizacja podstawy opodatkowania osób prawnych.
  • Europejski plan w dziedzinie migracji: opracowanie nowego podejścia do kwestii legalnej migracji, aby UE przyciągała osoby utalentowane i wykwalifikowane, oraz lepsze zarządzanie migracją do UE poprzez ściślejszą      współpracę z państwami trzecimi, solidarność między państwami członkowskimi oraz zwalczanie handlu ludźmi.
  • Pogłębiona unia gospodarcza i walutowa: Kontynuacja wysiłków na rzecz promowania stabilności gospodarczej i przyciągania inwestorów do Europy.

Pełna lista 23 nowych inicjatyw w każdym z 10 priorytetowych obszarów polityki znajduje się w załączniku 1 .

Zerwanie ciągłości politycznej

Przygotowując program prac, Komisja przeanalizowała około 450 wniosków, które obecnie czekają na decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady, i proponuje wycofanie lub zmianę 80 z nich. Niektóre wnioski mają zostać wycofane, ponieważ nie wpisują się w priorytety nowej Komisji. Ale nierzadko Komisja w dalszym ciągu zdecydowanie opowiada się za wytyczonymi celami. Wnioski są jednak bezużyteczne, jeżeli tylko oczekują na rozpatrzenie lub jeżeli miałyby zostać okrojone z istotnych elementów podczas negocjacji i przestałyby spełniać pierwotne założenia. W takich wypadkach Komisja zaproponuje nowe, lepsze sposoby osiągnięcia wyznaczonych celów. Przed formalnym wycofaniem wniosków Komisja zasięgnie opinii Parlamentu Europejskiego i Rady w ich sprawie.

Pełna lista wniosków do wycofania znajduje się w załączniku 2 .

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans wyjaśnił: Chcemy osiągnąć konkretne wyniki.Obecna Komisja zgadza się, że Europa musi być bardziej ambitna, w tym także jeżeli chodzi o cele środowiskowe i standardy społeczne.Ale nie ma sensu, by instytucje UE marnowały czas i energię na wnioski, które nie mają szans na przyjęcie – to nie przyniesie rezultatów, które chcemy zobaczyć w praktyce.W każdej takiej sytuacji zastanowimy się, jak można inaczej i bardziej efektywnie osiągnąć nasze wspólne cele.

Mniej biurokracji i eliminowanie obciążeń regulacyjnych

Program prac na 2015 r. odzwierciedla większe zaangażowanie Komisji na rzecz lepszego stanowienia prawa, w oparciu o program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), którego celem jest ograniczenie biurokracji i wyeliminowanie obciążeń regulacyjnych, aby tworzyć warunki sprzyjające inwestycjom. Kolegium komisarzy przygotowało listę wniosków i istniejących aktów prawnych do przeglądu i zmiany, aby lepiej służyły one obywatelom i przedsiębiorcom w Europie. Należy tu także wspomnieć o planowanych uproszczeniach, na przykład we wspólnej polityce rolnej.

Pełna lista wniosków w ramach REFIT znajduje się w załączniku 3 .

Informacje dodatkowe

Przygotowując swój program prac, Komisja po raz pierwszy działała w porozumieniu zarówno z Parlamentem Europejskim, jak i państwami członkowskimi, aby zdobywać poparcie dla programu jeszcze przed jego przestawieniem. Ponieważ Komisja jest przekonana, że wnioski są użyteczne wyłącznie w przypadku, gdy zostają przyjęte, zatwierdzone i prawidłowo wprowadzone w życie w praktyce, poparcie współprawodawców jest kwestią zasadniczą.

Więcej informacji:

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.