Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Obligacja społeczna SURE o wartości 17 mld euro notowana na LuxSE

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
opublikowano: Wtorek, 27 Października 2020 - 14:51, kgruba

Luksemburg, 27 października 2020 r.: Na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu (LuxSE) rozpoczęły się notowania pierwszej obligacji społecznej wyemitowanej w ramach unijnego programu SURE.

Obligacja społeczna SURE o wartości 17 mld euro notowana na LuxSE

Wydarzenie to uświetnili swoją obecnością komisarz europejski ds. budżetu i administracji Johannes Hahn i premier Luksemburga Xavier Bettel. UE ustanowiła SURE (instrument wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną) na początku tego roku, aby pomóc chronić miejsca pracy i pracowników w Europie, która poważnie ucierpiała wskutek pandemii COVID-19. Obligacja społeczna będzie oferowana na platformie Luxembourg Green Exchange (LGX).

Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że obligacja społeczna SURE jest notowana na naszej giełdzie i oferowana na LGX, czyli platformie poświęconej wyłącznie papierom wartościowym o zrównoważonym charakterze. Celem tej emisji jest zgromadzenie środków, które pozwolą ochronić setki tysięcy miejsc pracy w wielu państwach członkowskich. Działanie na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu leży u podstaw misji LGX. Rozpoczęcie dzisiaj notowań tej obligacji stanowi ważny krok nie tylko dla Europy, ale również dla zrównoważonego finansowania, stwierdził Robert Scharfe, dyrektor generalny LuxSE.

 

Bezprecedensowy popyt ze strony inwestorów

 

Emisja o wartości 17 mld euro stanowi pierwszą w historii emisję obligacji społecznej przez Komisję Europejską. Obejmuje ona dwie transze: transzę o wartości 10 mld euro z dziesięcioletnim terminem zapadalności i transzę o wartości 7 mld EUR z dwudziestoletnim terminem zapadalności. Oferta obligacji zakończyła się 13-krotną nadsubskrypcją, a popyt przekroczył 233 mld euro, co stanowi wyraz ogromnego poparcia społeczności inwestorów dla obligacji społecznej, która pozwoli chronić miejsca pracy i walczyć z rosnącym bezrobociem w krajach UE, spowodowanym pandemią COVID-19 i wywołanym przez nią kryzysem gospodarczym.

 

Dzisiejsze rozpoczęcie notowań na giełdzie w Luksemburgu stanowi kolejny krok milowy w procesie, który rozpoczął się kilka miesięcy temu wraz z wytężonymi pracami nad utworzeniem SURE. Instrument ten umożliwia udzielenie szybkiego wsparcia finansowego w sferze społecznej, zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia, które poważnie ucierpiało wskutek kryzysu. Emisja obligacji społecznych świadczy o zdecydowanym zaangażowaniu UE we wspieranie zrównoważonego finansowania również na szczeblu globalnym. Powodzenie ubiegłotygodniowej emisji dowodzi, że inwestorzy doceniają nie tylko bezpieczeństwo gwarantowane przez UE, ale także jakość tych inwestycji, które są zgodne ze strategicznymi priorytetami politycznymi UE, takimi jak zrównoważoność, sprawiedliwość społeczna i gospodarka przyjazna środowisku, stwierdził Johannes Hahn, komisarz europejski ds. budżetu i administracji.

 

Walka z bezrobociem

 

Na początku tego miesiąca Komisja Europejska ustanowiła ramy dotyczące obligacji społecznych dostosowane do zasad Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych w zakresie obligacji społecznych. Ramy dotyczące obligacji społecznych otrzymały pozytywną opinię niezależnej strony (firmy Sustainalytics). Emisja obligacji społecznej jest dokonywana w ramach unijnego programu emisji długu i podlega prawu luksemburskiemu.

 

Mandat programu SURE uprawnia do zaciągnięcia pożyczek na rynkach kapitałowych do wysokości 100 mld euro w celu wspierania wysiłków na rzecz ochrony miejsc pracy i walki z bezrobociem w całej Europie. Na chwilę obecną 17 państw członkowskich otrzyma wsparcie finansowe w łącznej wysokości 87,9 mld euro w ramach ich krajowych programów ochrony miejsc pracy i pracowników. Zgodnie z ramami dotyczącymi obligacji społecznych państwa członkowskie będą składać raporty z przydziału środków finansowych oraz uzyskanych konkretnych rezultatów w postaci liczby wspartych miejsc pracy.

 

Aspekty społeczne na pierwszym planie

 

Obligacja społeczna SURE jest notowana na giełdzie w Luksemburgu i oferowana na platformie Luxembourg Green Exchange, jednej z najważniejszych na świecie platform poświęconych wyłącznie papierom wartościowym o zrównoważonym charakterze. LuxSE stworzyła platformę LGX w 2016 r. jako bezpośredni wkład w realizację porozumienia klimatycznego z Paryża i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. LGX ułatwia zrównoważone inwestycje i pomaga przekierować przepływy kapitału w kierunku ekologicznego i zrównoważonego rozwoju. Obecnie LGX oferuje około 830 papierów wartościowych o wartości ponad 320 mld euro.

 

Ramy dotyczące obligacji społecznych SURE przyczynią się do postępów w realizacji wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju nr 3 – Dobre zdrowie i jakość życia – oraz nr 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca. W ten sposób program obligacji społecznych SURE przyczynia się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju ustanowionej przez UE.

 

Informacje o giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu

 

Luksemburska giełda papierów wartościowych (LuxSE) zapewnia dostęp do inwestorów międzynarodowych. Na LuxSE jest notowanych ponad 37 tys. papierów wartościowych (w tym 33 tys. instrumentów dłużnych) wyemitowanych przez 2 tys. podmiotów ze 100 krajów. Stanowi ona jedną z wiodących na świecie giełd papierów wartościowych dla notowań międzynarodowych instrumentów finansowych. Unikalna, kompleksowa oferta usług LuxSE obejmuje notowania, zawieranie transakcji i usługi informacyjne.

 

W 2016 r. LuxSE uruchomiła Luxembourg Green Exchange (LGX) i stała się pierwszą na świecie giełdą prowadzącą platformę poświęconą wyłącznie papierom wartościowym o zrównoważonym charakterze. LGX stała się forum dla emitentów i inwestorów, dla których ważny jest wpływ ich inwestycji, i ma wiodący udział w globalnym rynku obligacji ekologicznych, społecznych i obligacji o zrównoważonym charakterze notowanych na rynkach regulowanych.

 

LuxSE ma również wyspecjalizowaną jednostkę zależną, Fundsquare, która świadczy usługi wspierające i standaryzujące transgraniczną dystrybucję funduszy inwestycyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.bourse.lu

 

Źródło: Komisja Europejska

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.