Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Kontrolowany hazard w sieci

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
opublikowano: Czwartek, 25 Października 2012 - 13:59, agrabias

Internetowy hazard to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów usług w Unii, z którego korzysta już prawie 7 mln ludzi. Jednak branża ta stwarza wiele zagrożeń – wiele osób pada ofiarami oszustw, coraz częściej pojawiają się przypadki „prania” pieniędzy. Ponieważ internetowy hazard trudno kontrolować na poziomie krajowym, Komisja Europejska postanowiła przygotować pakiet wspólnotowych regulacji zapewniających właściwą ochronę konsumentów.

Kontrolowany hazard w sieci

Gry hazardowe oferowane w internecie to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów usług w UE – przy rocznej stopie wzrostu wynoszącej prawie 15 proc. szacuje się, że roczne przychody tej branży w 2015 r. wyniosą 13 mld euro. Dynamikę sektora napędza szybkie tempo rozwoju technologii internetowych. Usługi hazardowe oferowane w internecie obejmują całą gamę gier losowych takich jak zakłady sportowe, poker, gry kasynowe i loterie – 6,8 mln konsumentów w UE uprawia co najmniej jedną z tych form hazardu w internecie. Istnieją przy tym tysiące niepodlegających żadnym regulacjom stron internetowych oferujących gry hazardowe, często zlokalizowanych poza UE. Korzystanie z ich usług naraża konsumentów na istotne ryzyko, m.in. padnięcia ofiarą oszustwa lub udziału w procesach prania pieniędzy.

Branża internetowych gier hazardowych podlega w UE różniącym się regulacjom krajowym. Mimo spoczywającego na nich obowiązku przestrzegania przepisów unijnych, państwa członkowskie mogą ograniczyć świadczenie wszystkich lub niektórych rodzajów usług hazardowych oferowanych w internecie z uwagi na cele interesu publicznego, jakie pragną chronić w odniesieniu do hazardu. Coraz większa liczba państw członkowskich stara się zmierzyć z wyzwaniami związanymi z tym sektorem usług, dokonując przeglądu i dostosowań krajowych regulacji i praktyk. Działające w pojedynkę państwa członkowskie nie są jednak w stanie skutecznie rozwiązać istniejących w UE problemów o charakterze regulacyjnym, technicznym i społecznym – dotyczy to w szczególności aspektów transgranicznych związanych z grami hazardowymi oferowanymi w internecie.

Komisja Europejska przedstawiła plan działań obejmujący szereg inicjatyw, których realizacja w ciągu najbliższych dwóch lat powinna doprowadzić do sprecyzowania regulacji dotyczących internetowych gier hazardowych oraz ma zachęcić państwa członkowskie do współpracy.

Jak stwierdził komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier: Musimy zapewnić właściwą ochronę konsumentom, ale też ogólnie wszystkim obywatelom, musimy zapobiegać praniu pieniędzy i oszustwom, w tym ustawianiu wyników zawodów sportowych związanemu z zakładami. Musimy też zadbać o to, by przepisy krajowe były zgodne z prawem unijnym. Takie są cele przyjętego dziś przez nas planu działań.

Główne elementy komunikatu
Komisja nie zaproponowała mających obowiązywać w całej UE przepisów dotyczących internetowych gier hazardowych – przedstawiła natomiast obszerny pakiet działań oraz wspólnych zasad dotyczących ochrony.

Państwa członkowskie mają wprawdzie zasadniczo swobodę, jeśli chodzi o ustalanie celów własnej polityki w obszarze internetowych gier hazardowych, jednak zapewnienie zgodności prawa krajowego z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) pozostaje nieodzownym warunkiem skutecznej unijnej polityki w tym obszarze. Jeszcze w tym roku Komisja zamierza powołać grupę ekspertów celem ułatwienia wymiany doświadczeń dotyczących regulacji branży między poszczególnymi państwami członkowskimi. Ułatwi to rozwój w UE właściwie regulowanego i bezpieczniejszego sektora internetowych gier hazardowych, co z kolei miałoby skłonić konsumentów do rezygnacji z korzystania ze stron internetowych niepodlegających regulacjom.

Ponieważ 75 proc. obywateli UE w wieku poniżej 17 lat korzysta z internetu, szczególnej ochrony wymagają dzieci oraz inne szczególnie wrażliwe grupy. Komisja zachęca do opracowania lepszych filtrów treści internetowych oraz lepszych narzędzi umożliwiających weryfikację wieku klientów. Komisja domaga się również bardziej odpowiedzialnej reklamy oraz podniesienia świadomości rodziców na temat zagrożeń wiążących się z hazardem.

Oprócz ochrony osób małoletnich przed zagrożeniami związanymi z hazardem istnieje obowiązek ochrony tych obywateli oraz ich bliskich, którzy już zmagają się ze skutkami uzależnienia od hazardu (dotyczy to 0,5-3 proc. całej populacji) lub innych form zaburzeń wiążących się z hazardem – np. poprzez opracowanie skutecznych metod terapii i prewencji. Powyższe działania wymagają też lepszego zrozumienia źródeł problemów.

Innym istotnym celem jest zapobieganie oszustwom i praniu pieniędzy wykorzystującym gry hazardowe oferowane w internecie oraz zniechęcanie do tego rodzaju praktyk. Ze względu na transgraniczny charakter problemu, pojedyncze państwa członkowskie nie mogą skutecznie zastosować mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom. Konieczne jest podejście, w ramach którego UE, państwa członkowskie i branża będą działać wspólnie na rzecz kompleksowego rozwiązania problemu.

Intensywna współpraca jest wymagana zwłaszcza w celu zachowania uczciwego charakteru rozgrywek sportowych. Ustawianie wyników zawodów w kontekście zakładów sportowych jest sprzeczne z zasadami „fair play” i konkurencji, które są istotą rywalizacji sportowej. Aby zwalczać takie praktyki, Komisja będzie promować szybszą wymianę informacji, mechanizmy umożliwiające informowanie o nieprawidłowościach oraz ogólną współpracę na szczeblu krajowym i międzynarodowym między zainteresowanymi stronami, operatorami i organami regulacyjnymi, tak aby utrzymać integralność sportu. Komisja będzie również działać na rzecz zwiększenia wiedzy i świadomości środowiska sportowego w tym zakresie.

Konkretnie rzecz ujmując, Komisja przyjmie trzy zalecenia skierowane do państw członkowskich dotyczące: i) jednolitej ochrony konsumentów; ii) odpowiedzialnego reklamowania gier hazardowych; oraz iii) zapobiegania ustawianiu wyników rozgrywek sportowych w powiązaniu z zakładami sportowymi oraz zwalczania tego zjawiska.

Inne przewidziane środki obejmują m.in. wspieranie analiz porównawczych i testowania narzędzi kontroli rodzicielskiej, rozszerzenie zakresu dyrektywy w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy oraz promowanie współpracy międzynarodowej służącej zapobieganiu ustawiania wyników zawodów sportowych.

Państwa członkowskie wzywa się również m.in. do prowadzenia badań i gromadzenia danych dotyczących zaburzeń związanych z hazardem, wspierania działań szkoleniowych w sądownictwie poświęconych kwestiom oszustw i prania pieniędzy oraz ustanowienia krajowych punktów kontaktowych ułatwiających współpracę wszystkich stron zaangażowanych w zwalczanie zjawiska ustawiania wyników zawodów sportowych.

Kontekst i dalsze kroki
Przedstawiony dziś komunikat nawiązuje do konsultacji przeprowadzonych w kontekście zielonej księgi opublikowanej w ub. roku (zob. IP/11/358).

Pierwsze spotkanie grupy ekspertów z państw członkowskich zaplanowano na grudzień 2012 r., a w 2013 r. Komisja zorganizuje konferencję z udziałem zainteresowanych stron.

Komisja dokona oceny realizacji planu działań oraz postępu osiągniętego w UE po dwóch latach od opublikowania komunikatu.

Z dniem dzisiejszym Komisja rozpoczyna wysyłanie formalnych wniosków o przekazanie informacji do tych państw członkowskich, przeciwko którym od 2008 r. wszczynano postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego, tak by uzyskać pełne i dokładne informacje na temat ostatnich zmian w prawie krajowym. O informacje poproszone zostaną również te państwa członkowskie, przeciwko którym wpłynęły skargi. Komisja liczy na to, że współpraca państw członkowskich umożliwi terminowe i zadowalające rozwiązanie problemów dotyczących zgodności przepisów krajowych z obowiązującym prawem UE.

Zob. również Notatka/12/798

   

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.