Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Aktualności

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
Piątek, 05 Marca 2021 - 14:26
Międzynarodowy Dzień Kobiet 2021: pandemia COVID-19 poważnym wyzwaniem dla równości płci
W związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet Komisja opublikowała sprawozdanie na temat równości płci w UE za 2021 rok. Pokazuje ono, jak negatywny wpływ wywiera pandemia COVID-19 na kobiety. Pogłębia dotychczasowe nierówności między kobietami i mężczyznami w prawie wszystkich dziedzinach życia, zarówno w Europie, jak i poza nią, niwecząc postępy, które wielkim wysiłkiem osiągnięto w ostatnich latach. Jednocześnie równość płci jest dziś w polityce UE akcentowana bardziej niż kiedykolwiek, a Komisja poczyniła znaczne starania na rzecz wdrożenia przyjętej rok temu strategii na rzecz równouprawnienia płci. Aby skuteczniej monitorować i śledzić postępy w każdym z 27 państw członkowskich, Komisja uruchamia portal monitorowania strategii na rzecz równouprawnienia płci.
czytaj dalej
Czwartek, 04 Marca 2021 - 13:52
Przejrzystość wynagrodzeń: Komisja przedstawia wniosek w sprawie środków gwarantujących równe wynagrodzenie za taką samą pracę
Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, mając na celu zagwarantowanie na terytorium całej UE równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Wniosek ten jest jednym z priorytetów politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen.
czytaj dalej
Czwartek, 04 Marca 2021 - 13:45
Europejski filar praw socjalnych: od zasad do działań
Komisja przedstawia dziś ambitny program na rzecz silnej Europy socjalnej, która koncentruje się na zatrudnieniu i umiejętnościach w przyszłości, a także toruje drogę do sprawiedliwego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zwiększającego odporność ożywienia społeczno-gospodarczego.
czytaj dalej
Środa, 03 Marca 2021 - 15:43
Unia równości: Komisja Europejska przedstawia strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030
Komisja Europejska przedstawia dzisiaj ambitną strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi osobami w UE i poza nią zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, które z równości i niedyskryminacji czynią podstawę polityk UE. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo uczestniczyć we wszystkich dziedzinach życia na tych samych zasadach co inni. Pomimo postępów, jakich dokonano w ostatnich dekadach w dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia i rekreacji, a także w umożliwianiu udziału w życiu politycznym, wciąż obecnych jest wiele przeszkód. Nadszedł czas, aby poszerzyć zakres działań UE
czytaj dalej
Środa, 03 Marca 2021 - 15:39
Komisja przedstawia zaktualizowane podejście do działań w zakresie polityki fiskalnej w odpowiedzi na pandemię koronawirusa
Komisja Europejska przyjęła dzisiaj komunikat przedstawiający ogólne wytyczne dla państw członkowskich dotyczące prowadzenia polityki fiskalnej w nadchodzącym okresie. Określono w nim zasady przewodnie właściwego opracowywania i jakości środków polityki fiskalnej. W komunikacie przedstawiono założenia Komisji dotyczące dezaktywacji lub dalszego stosowania uruchomionej ogólnej klauzuli wyjścia. Komunikat zawiera też ogólne wskazówki odnoszące się do ogólnej polityki fiskalnej w nadchodzącym okresie, w tym wpływu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) na politykę fiskalną.
czytaj dalej
Środa, 03 Marca 2021 - 11:12
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie fotograficznym „Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską”!
Klimat się zmienia – mówią o tym opracowania specjalistów w zakresie klimatu, artykuły w gazetach popularnonaukowych, działacze klimatyczni i doświadczamy tego my – mieszkańcy. Coraz częściej występują nagłe i nieprzewidywalne zjawiska pogodowe.
czytaj dalej
Wtorek, 02 Marca 2021 - 15:37
Komisja wspiera projekty reform w państwach członkowskich na rzecz większej liczby miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu gospodarczego
Komisja zatwierdziła dziś 226 projektów we wszystkich 27 państwach członkowskich, które to projekty pomogą państwom członkowskim w opracowaniu i wdrożeniu krajowych reform mających na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego. Wsparcie to jest realizowane w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego, a jego łączny budżet na 2021 r. – na promowanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej – będzie opiewać na 102,6 mln euro.
czytaj dalej
Wtorek, 02 Marca 2021 - 15:30
Ochrona europejskich konsumentów: Safety Gate skutecznie pomaga w wycofywaniu z rynku niebezpiecznych produktów wykorzystywanych do walki z COVID-19
Komisja Europejska opublikowała dziś roczne sprawozdanie na temat Safety Gate – unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach konsumpcyjnych – który pomaga w wycofywaniu z rynku niebezpiecznych produktów nieżywnościowych.
czytaj dalej
Poniedziałek, 01 Marca 2021 - 14:27
Nagroda w uznaniu za odwagę dziennikarską: do 19 kwietnia 2021 r. można zgłosić swój udział w tegorocznej edycji konkursu im. Lorenza Natalego
Od dzisiaj można zgłaszać swoje prace w konkursie im. Lorenza Natalego – jednym z najważniejszych na świecie konkursów dla dziennikarzy. Nagrodę ustanowiła Komisja Europejska w uznaniu dziennikarzy na całym świecie, którzy odważnie relacjonują wydarzenia dotyczące naszej planety i jej mieszkańców. W swoich materiałach dziennikarze zwracają uwagę na niektóre z największych współczesnych wyzwań i na inspirujące rozwiązania, jak im sprostać. Zgłoszenia są przyjmowane do 19 kwietnia 2021 r. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną o wartości 10 tys. euro.
czytaj dalej
Poniedziałek, 01 Marca 2021 - 13:03
Nowe unijne etykiety energetyczne obowiązujące od dnia 1 marca 2021 r.
Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od poniedziałku 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie rozpoznawalna unijna etykieta energetyczna. Nowe etykiety będą miały początkowo zastosowanie do czterech kategorii produktów: lodówek i zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek oraz odbiorników telewizyjnych (i innych monitorów zewnętrznych). Nowe etykiety dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła zostaną dodane w dniu 1 września, a inne produkty zostaną uwzględnione w następnych latach.
czytaj dalej
Piątek, 26 Lutego 2021 - 11:39
Europejski Wykład Otwarty „eTwinning Live - międzynarodowa platforma do międzyszkolnej współpracy online” za nami!
W czwartek 25 lutego w godzinach od 18:00 do 19:00 odbyło się spotkanie online pn. „eTwinning Live – międzynarodowa platforma do międzyszkolnej współpracy online”. Spotkanie zorganizowaliśmy we współpracy z eTwinning Polska. Było one skierowane do nauczycieli i wzięło w nim udział ponad 100 osób.
czytaj dalej
Środa, 24 Lutego 2021 - 17:07
Komisja proponuje nowe rozporządzenie, aby podróżni w UE mogli nadal korzystać z bezpłatnego roamingu
Komisja zaproponowała dzisiaj nowe rozporządzenie w sprawie roamingu, aby podczas podróży po UE obywatele mogli korzystać z roamingu bez dodatkowych opłat. W czasach, gdy podróże inne niż niezbędne nie są zalecane, jest to ważne działanie z myślą o lepszej przyszłości. Nowe rozporządzenie przedłuży o kolejne 10 lat obowiązywanie obecnych przepisów, które mają wygasnąć w 2022 r.
czytaj dalej
Środa, 24 Lutego 2021 - 14:04
Ochrona osób pracujących za pośrednictwem platform: Komisja rozpoczyna pierwszy etap konsultacji z partnerami społecznymi
Komisja rozpoczyna dziś pierwszy etap konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi na temat sposobów poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy.
czytaj dalej
Środa, 24 Lutego 2021 - 12:46
Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu – nowa unijna strategia przystosowania się do zmiany klimatu
Komisja Europejska przyjęła dziś nową Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której nakreślono, jak przygotować się na nieuniknione skutki tej zmiany. Choć UE robi wszystko, co w jej mocy, aby przeciwdziałać zmianie klimatu, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, musimy również przygotować się na jej nieuniknione konsekwencje.
czytaj dalej
Wtorek, 23 Lutego 2021 - 14:14
UE ma ustanowić nowe partnerstwa europejskie i zainwestować prawie 10 mld euro w ekologiczną i cyfrową transformację
Komisja zaproponowała dzisiaj ustanowienie 10 nowych partnerstw europejskich między Unią Europejską, państwami członkowskimi lub przemysłem. Celem jest przyspieszenie przejścia do osiągnięcia zielonej, neutralnej dla klimatu i cyfrowej Europy oraz zwiększenie odporności i konkurencyjności europejskiego przemysłu. UE zapewni finansowanie w wysokości prawie 10 mld euro, które partnerzy uzupełnią o co najmniej równoważną kwotę inwestycji. Oczekuje się, że ten łączny wkład przyczyni się do uruchomienia dodatkowych inwestycji wspierających transformację i wywarcia długoterminowego pozytywnego wpływu na zatrudnienie, środowisko i społeczeństwo.
czytaj dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.