Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Aktualności

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
Piątek, 22 Maja 2009 - 13:50
Spotkanie Informacyjne Programu Partnerstwa Transgranicznego

28 maja Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w drugim naborze Programu Partnerstwa Transgranicznego.

czytaj dalej
Piątek, 22 Maja 2009 - 13:47
Ekstra euro na kulturę

(PAP) Będą dodatkowe nabory wniosków w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej (FWK). Państwa-darczyńcy zwiększyły dofinansowanie z 4 mln euro do 9,5 mln euro.

czytaj dalej
Piątek, 22 Maja 2009 - 13:35
Udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w przypadku głosowania poza miejscem stałego zameldowania

Informacja na temat udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego poza miejscem stałego zameldowania.

czytaj dalej
Piątek, 22 Maja 2009 - 13:30
KE skarży Polskę przed ETS za niewdrożenie przepisów o równości płci

Komisja wniosła dziś do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce z powodu braku transpozycji przepisów UE zabraniających dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (dyrektywa 2004/113/WE). Pomimo otrzymania uzasadnionej opinii (drugiego ostrzeżenia), wystosowanej przez Komisję w 2008 r. (zob. IP/08/1014), Polska nie przyjęła jeszcze środków niezbędnych do wdrożenia tej dyrektywy w krajowym prawodawstwie.

czytaj dalej
Piątek, 22 Maja 2009 - 13:28
Komisja skarży Polskę do ETS za nałożenie podatku VAT na niektóre usługi transgranicznego transportu pasażerskiego

Komisja wnosi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce w związku z nałożeniem podatku VAT na niektóre usługi transgranicznego transportu pasażerskiego świadczone przy użyciu autokarów zarejestrowanych za granicą.

czytaj dalej
Piątek, 22 Maja 2009 - 11:45
KE wysyła Polsce uzasadnioną opinię w związku z wyższym opodatkowaniem zagranicznych funduszy i instytucji finansowych

Komisja Europejska wysłała do Polski uzasadnioną opinię (stanowi ona drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przewidzianego w art. 226 Traktatu WE) w odniesieniu do prawodawstwa przewidującego wyższe opodatkowanie odsetek i dywidend wypłacanych zagranicznym funduszom emerytalnym i funduszom inwestycyjnym oraz wyższe opodatkowanie odsetek wypłacanych zagranicznym instytucjom finansowym. Jeżeli Polska nie udzieli zadawalającej odpowiedzi na uzasadnioną opinię w terminie dwóch miesięcy, Komisja może zadecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

czytaj dalej
Wtorek, 19 Maja 2009 - 11:03
KE wysyła Polsce uzasadnioną opinię w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Polski formalnego wniosku w sprawie niepełnej transpozycji dyrektywy w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych. Wniosek ten zostanie przesłany w formie „uzasadnionej opinii”, która stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przewidzianego w art. 226 Traktatu WE. Jeżeli Komisja nie otrzyma zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy, może skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

czytaj dalej
Wtorek, 19 Maja 2009 - 09:32
Rozpoczęcie projektu „Warszawa stolicą Ambitnego Biznesu”

Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu m.st. Warszawy uprzejmie informuje o rozpoczęciu projektu „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu” w ramach programu PO KL,  Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.

czytaj dalej
Środa, 13 Maja 2009 - 13:44
Komisja przedstawia sprawozdania w ramach procedury nadmiernego deficytu w odniesieniu do Polski, Litwy, Malty i Rumunii

W związku ze zgłoszeniem przez  Polskę, Litwę, Maltę i Rumunię deficytów budżetowych przekraczających 3% PKB w roku 2008, Komisja Europejska przyjęła dziś odpowiednie sprawozdania w ramach części naprawczej paktu stabilności i wzrostu.

czytaj dalej
Środa, 13 Maja 2009 - 13:42
Komisja zezwala na pomoc na rzecz budowy i eksploatacji północnego odcinka autostrady A1

Komisja zatwierdziła dziś pomoc państwa dla konsorcjum Gdańsk Transport Company przeznaczoną na koszty budowy i eksploatacji odcinka autostrady A1 między Gdańskiem a Toruniem.

czytaj dalej
Poniedziałek, 11 Maja 2009 - 15:50
9 maja "Dzień Europy"

W sobotę 9 maja odbyła się impreza europejska – święto Zjednoczonej Europy, upamiętniające dzień powstania deklaracji, stworzonej przez Roberta Schumana we współpracy z Jeanem Monnetem, która była początkiem integracji europejskiej oraz przyczyniła się do stworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

czytaj dalej
Poniedziałek, 11 Maja 2009 - 15:34
Konkurs o europejskie nagrody w dziedzinie e-administracji

Komitet Regionów wzywa władze lokalne do udziału w konkursie o europejskie nagrody w dziedzinie e-administracji. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 czerwca 2009 r.

czytaj dalej
Poniedziałek, 11 Maja 2009 - 13:00
Dzień Europy

W sobotę 9 maja odbyła się impreza europejska – święto Zjednoczonej Europy, upamiętniające dzień powstania deklaracji, stworzonej przez Roberta Schumana, która była początkiem integracji europejskiej oraz przyczyniła się do stworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

czytaj dalej
Środa, 06 Maja 2009 - 14:50
Projekty edukacyjne
W związku z ogłoszeniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru wniosków o dofinansowanie projektów edukacyjnych, realizowanych w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miasto Stołeczne Warszawa w ramach prowadzonego projektu, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej – Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT – Warszawa organizuje seminarium i warsztaty edukacyjne poświęcone omówieniu zasad oraz warunków udziału w konkursach.
czytaj dalej
Środa, 06 Maja 2009 - 13:55
5 lat w Unii Europejskiej

Polska akcesja do Unii Europejskiej miała miejsce 1 maja 2004 roku i w tym roku obchodziliśmy okrągłą – 5-tą rocznicę tego historycznego wydarzenia. Z tej okazji, jak również z powodu 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-ego maja w Parku Agrykola w Warszawie odbył się wielki piknik.

czytaj dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.